Aarhus’ kulturliv hjælper kunstnere på flugt

Aarhus’ kulturliv hjælper kunstnere på flugt

Den rå hal, Godsbanen, Aarhus. Foto: Jacob Juhl.

Et bredt netværk af byens kunstaktører stiller ressourcer til rådighed, så flygtende kunstnere og dissidenter kan fortsætte deres virke i Danmark.

Den katastrofale situation i Ukraine har mobiliseret en enorm vilje i alle samfundslag til at hjælpe de mennesker, som netop nu må flygte fra krig og forfølgelse.

I det aarhusianske kunstmiljø er der ligeledes et stort ønske om at bidrage og udnytte, at byen har et stærkt netværk på tværs af byens kunstscene.

På et fællesmøde d. 10. marts 2022 blev der derfor udtrykt bred enighed om at forpligte sig på at understøtte kunstnerisk frihed, demokrati og menneskerettigheder, og at byens kunstscene kan løfte sin del, ved i gennem kulturen at skabe muligheder for flygtninge og dissidenter – først og fremmest med kunstfaglig baggrund – der kommer til byen.

Det har resulteret i følgende erklæring, hvori de foreløbige underskrivere forpligter sig på at stille ressourcer og netværk til rådighed, så flygtninge – fra Ukraine såvel som fra ethvert andet sted – kan fortsætte deres kunstneriske virke i Danmark.

Sammemslutningens erklæring:

Som reaktion på krigen i Ukraine vil vi, en sammenslutning af aarhusianske kunstinstitutioner, kunstner- og værkstedsfællesskaber samt individuelle aktører, fremover forpligte os på at stille forskellige ressourcer og infrastrukturer til rådighed for dissidenter og flygtninge med billedkunstnerisk baggrund i bred forstand. Dette ansvar tager vi på os i fællesskab og hver især.

Vi vil tage imod alle billedkunstfaglige, som af nød har måtte forlade deres hjem indenfor de seneste år. Vi vil løbende opdatere et katalog over aktiviteter, materialer, netværk, residencies m.m., som tilbydes til dissidenter og flygtninge, der ønsker at bevare kunstnerisk identitet, være en del af faglige fællesskaber og få et kunstfagligt frirum.

Derudover vil vi arbejde for, at oplevelser med kunst og kreative muligheder kan blive et tilbud i Aarhus Kommune til alle flygtninge, herunder også for børn.

Endvidere vil vi række ud til de andre kunstarter og arbejde på at etablere tværfaglige initiativer i Aarhus Kommune.

Underskrivere:

Aarhus Billedkunstcenter
ARoS
BKF-Midtjylland
Corporum
Den Blå Hest
Det Jyske Kunstakademi
Galleri Image
Huggeormen
Højbjerg Fotografiske Center
KH7 Artspace
Kultursamvirket
Kunsten.nu
Kunsthal Aarhus
Materielgården
rum46
Spanien19c
Århus Kunstakademi

Fakta om netværket

Netværket tæller et bredt udsnit af kunstaktører: fra mindre værkstedsfællesskaber til større institutioner.
Netværket er åbent for alle, der ønsker at støtte op om initiativet.
Netværket henvender sig til flygtninge og dissidenter med billedkunstnerisk baggrund fra hele verden.
De enkelte medlemmer af netværket byder selv ind med de ressourcer, de har mulighed for at stille til rådighed, eksempelvis atelierplads, materialer, faglige netværk, sparring osv.

Læs mere på www.skaf-aarhus.org

Del artiklen

'Aarhus’ kulturliv hjælper kunstnere på flugt'

Facebook