Johan Kjærulff Rasmussen

Om redaktionen

Johan Kjærulff Rasmussen

Kandidat studerende ved Æstetik og Kultur, med Visuel Kultur som supplering.

Er ud over Kunsten.Nu tilknyttet Musikforeningen Oppenheimer som næstformand og daglig leder. Er derudover den ene af musikerne bag koncept bandet Are You Still Puzzled???.

Den kunstfaglige interesse ligger primært ved Samtidskunsten, mere specifikt ved kunst der sætter fokus på det relationelle; dels mellem beskuer og værk, og dels mellem beskuer og beskuer.