Janna Lund

Om redaktionen

Janna Lund

Født 1973.
Stud. mag. art. i Kunsthistorie med suppleringsfag i Museologiske Studier. Begyndte uddannelsen på Aarhus Universitet og er i gang med at afslutte den på Københavns Universitet. Skriver speciale om interventionskunst.
Tilknyttet KUNSTEN.NU siden 2008.