Henrik Pedersen Noe

Om redaktionen

Henrik2Henrik Pedersen Noe

Født 1985.

Studerer Moderne kultur & Kulturformidling ved Københavns Universitet.

Er blandt meget andet interesseret i kunstnerbøger, kataloger, hæfter, udgivelser, arkivmateriale og dokumentationer.