Daniel Lindberg Heydorn

Daniel Lindberg HeydornDaniel Lindberg Heydorn
Redaktionsmedarbejder

Født 1984 i Horsens

Cand mag. i Æstetik og kultur med speciale om den nye materialismes relation til lydkunsten.