Bonnie Bay Andersen

Om redaktionen

Bonnie Bay AndersenBonnie Bay Andersen

Født i 1980.

Cand. mag. i Kunsthistorie og Historie fra Aarhus Universitet med speciale i anarkisk kreativitetsteori. Har arbejdet i Den Gamle By, på Universitetet og i Galleri V58. Ansat på KUNSTEN.NUs sekretariat siden oktober 2008.
P.t på barsel.

Faglige interesserer er især grænsebrud inden for såvel identitets- og begrebshistorie som hybrid kunst, der fysisk og konceptuelt overskrider grænserne for, hvad vi forstår ved kunst.