bill michael linde

Om redaktionen

Bill Michael Linde

Født i 1971.

Cand.mag. i kunsthistorie med sidefag i filosofi. Har derfor ofte en æstetik-teoretisk indgangsvinkel til kunsten.