Ole Tersløse

Ole Tersløses billeder skaber forvirring. Er det fotografier eller minutiøst udførte skilderier? Er hans værker nyskabende eller peger de tilbage i tiden mod tidligere tiders figurative maleri? Kunstneren synes bevidst at have placeret sig i et ingenmandsland, der gør hans arbejder svære at placere.Læs flere

Info

Baggrund

Ole Tersløse er født i Hjørring 1971.

Han er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 1990-1993.

Bor og arbejder i Danmark.

Primære medier

Computergrafik, digitalt fotografi, billedmanipulering

Website

En del af forklaringen skyldes kunstnerens teknik. Han skaber langt de fleste billedelementer fra grunden i 3D computerprogrammer. Programmer, der også bruges til computerspil og visuel effects i filmindustrien. I disse programmer kan han “gradbøje” illusionen, præcis som han vil. Tit er hans billeder realistiske og fremmedgørende på samme tid.

Værkerne kan give associationer til renæssance- og barokmalerier, og kunne opfattes som en moderne allegori over begreber som dialog og samvirke. Der er imidlertid ikke tale om en forherligende lovprisning af kommunikationens og den sociale interaktions muligheder. Snarere synes billederne at antyde sammenbruddet, der opstår, når de enkelte deltagere i et fællesskab ikke kan forstå hinanden.

Del profilen

'Ole Tersløse'

Facebook