Mathias & Mathias

Kunstnerduoen Mathias & Mathias’ værker balancerer mellem en samtidig iscenesættelse og afmaskering af den kunstneriske proces i brugen af visuelle og tekstbaserede virkemidler.Læs flere

Info

Baggrund

Mathias Toubro er født 1986 i København, og Mathias Dyhr er født 1991 i Herning. Begge bor og arbejder primært i København og Berlin.

Kunstnerduoen Mathias & Mathias har arbejdet sammen siden 2012 og er begge uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2016.

Primære medier

Installation

Kunstnerduoen Mathias & Mathias’ værker balancerer mellem en samtidig iscenesættelse og afmaskering af den kunstneriske proces i brugen af visuelle og tekstbaserede virkemidler.

Med etableringen af kunstnerduoen Mathias & Mathias har de to danske kunstnere Mathias Dyhr og Mathias Toubro fundet en fælles platform, hvor anonymiseringen af dem som enkeltindivider baner vej for en fælles kunstnerisk identitet. Med en overordnet legende og næsten dadaistisk tilgang i deres praksis, udmunder duoens arbejde sig i installationer, skulpturer og videoværker, hvor den fælles identitet snarere bliver et redskab – eller en optik – end et synonym for et kunstnerisk brand. Den konceptuelle tilgang til kunstens væsen er grundlæggende for duoens praksis, i hvilken værkernes teoretiske fundering præsenteres for beskueren ved hjælp af en humoristisk og kritisk legende distance til værkernes mere konkrete emnefelt.

En sådan metarefleksiv leg med tærsklen mellem værkernes iscenesatte virkelighed og selve iscenesættelsen kan eksempelvis ses i værket Artie (2017). Her præsenteres beskueren for en teatralsk installation bestående af en kulisse afgrænset af et stort tæppe med påmalet parketgulv, bemalede glaspaneler, lyd og mekaniske dukker. Værket har desuden en tekstuel side, således at beskueren kan bevæge sig rundt i installationen, samtidig med at det skrevne ord leder på vej. Beskueren er derfor splittet mellem positionen som publikum og deltager i det, man fornemmer som værende et større narrativ, der udfolder Mathias & Mathias’ bearbejdning af den modernistiske kunstinstitution. I værkets tekst konkretiseres institutionskritikken ud fra en etableringen af kunsten som en menneskelignende karakter, der just før beskueren træder ind på scenen, har forladt kunstinstitutionen.

Del profilen

'Mathias & Mathias'

Facebook