Kasper Hesselbjerg

Kasper Hesselbjergs kunstneriske praksis udfolder sig i krydsfeltet mellem skulptur, billede og tekst. Hans værker rummer stor associationskraft og underfundig humor og taler til både intellekt og sansning.Læs flere

Info

Kasper Hesselbjerg

Baggrund

Kasper Hesselbjerg er født i 1985.

Han er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i årene 2007-2013 og modtog i 2015 Astrid Noacks Legat.

Bor og arbejder i København.

Primære medier

Skulptur, installation, collage

Website

Kasper Hesselbjerg afsøger i sit virke de mange flydende overgange mellem virkelighed, drøm og forestillingsverden. Hans værker er fulde af idémæssige konstruktioner, skæve iagttagelser og humoristiske paradokser, men rummer tillige store spørgsmål om betydningsdannelsens grundmekanismer. Ikke mindst, hvordan vi fortolker ting og tegn som naturlige eller kunstigt skabte.

Hesselbjerg har derfor en forkærlighed for visuelle og skulpturelle genstande med dobbeltbetydninger eller iboende forvandlingspotentialer, som befinder sig på tærsklen mellem bogstaveligheden og merbetydningens to ekstreme poler.

Kasper Hesselbjerg henter ressourcer mange steder fra; heriblandt fra kunsthistorien, filosofi, sociologi og semiotik, dvs. læren om tegn, deres produktion, modtagelse og fortolkning. Barndommens erfaringsverden spiller ligeledes en betydelig rolle i kunstnerens værkpraksis.

Hesselbjerg arbejder med et skulpturbegreb, der foruden den statuariske formgivning blotlægger værkernes indre strukturer og de relationer, der træder frem imellem dem. Hans fremgangsmåde har på den måde mindelser om kollagens princip.

Del profilen

'Kasper Hesselbjerg'

Facebook