Gro Sarauw

Gro Sarauw sætter digitale spor i samtiden, som Caravaggio gjorde det med sin penseltæmmede clairobscur i barokken. I sit arbejde krydser hun kompleks teori med nysgerrighed og humor og skaber sine værker via en arbejdsproces, der på 'essayistisk' vis kredser om og udfordrer det op-ædende og selvrefleksive i samtidskunsten. Læs flere

Info

Gro Sarauw

Baggrund

Gro Sarauw er født i 1979.

Hun er uddannet på Goldsmiths University i London, Kunstakademiets Arkitektskole og fra Bartlett, School of Architecture i London.

Bor og arbejder i Danmark.

Primære medier

Print, installation

Website

Omdrejningspunktet i Sarauws arbejde er samtidige billedteknologier. Teknologier, der kunne bruges mere avanceret, men som kunstneren bevidst benytter på en tilsyneladende enkel og banal måde.

‘Konstant fornyelse’ er et kodeord. Det ses tydeligt i udviklingen af Sarauws animerede malerier, hvoraf flere løbende har skiftet titel som led i værkernes udvikling og proces. Således orienterer hendes praksis sig også mod det spekulative og sproglige. Skudlinjen – måske fordi den er skæv – rammer flere af samtidskunstens aktuelle tematikker. Og på den måde reflekterer Sarauws værker både samtidskunsten og kulturen omkring den.

Alt efter om man ser på projektet i en større sammenhæng eller vælger at fokusere på enkelte arbejder, vil man hurtigt opleve, at Sarauws værker ikke kun er humoristiske, men også hvorfor de er det.

Del profilen

'Gro Sarauw'

Facebook