Finn Reinbothe

Finn Reinbothe har siden starten af 1980’erne arbejdet med at kombinere forskellige typer af rum. Hvad enten mediet er papircollager eller omfattende arkitekturprojekter, er hans værker en udveksling mellem hverdagens rum, fiktive rum, det konkrete udstillingsrum og repræsenterede rum. Læs flere

Info

Baggrund

Finn Reinbothe er født 1953 i København.

Han er autodidakt billedkunstner. Siden 2001 har han været medlem af Den Frie Udstilling.

Bor og arbejder i Kindvig på Sydsjælland.

Primære medier

Maleri, installation

Website

Finn Reinbothe har siden starten af 1980’erne arbejdet med at kombinere forskellige typer af rum. Hvad enten mediet er papircollager eller omfattende arkitekturprojekter, er hans værker en udveksling mellem hverdagens rum, fiktive rum, det konkrete udstillingsrum og repræsenterede rum.

Reinbothes værker unddrager sig gerne faste kategoriseringer og blander medierne, så fotografier og tekster anvendes som skulpturelle elementer, malerier bygges af træ, gulvtæpper og velour, og objekter organiseres i strukturer, der ligger et sted mellem skulptur og installation. Et gennemgående element i hans arbejder er brugen af fundne genstande, der indgår i mere eller mindre bearbejdet tilstand uden hierarki mellem materialerne. Fx bærer et par bukke i Table Models opstillinger med bl.a. papkasser, mælkekasser, foliebakker, gipsmodeller, glasplader og tekstiler.

Reinbothes værker spiller på, at man som beskuer hele tiden forsøger at finde en mening i dem. Man må ret hurtigt opgive at finde klare betydninger på det rationelle, sproglige eller narrative plan. Der kan være løsrevet indhold i form af fotografier eller tekstfragmenter, men de forbinder sig ikke til et samlet budskab. Til gengæld lukker værkerne op for en rigdom af betydninger på det formelt æstetiske og sanseligt materielle plan.

Del profilen

'Finn Reinbothe'

Facebook