Christian Vind

Tid og erindring udgør centrale koordinater i Christian Vinds praksis. Hans arbejde udfolder sig som en fortløbende collage af billeder og genstande fra hverdagen såvel som tusinder af års kunst- og kulturhistorie, der sammenstilles på idiosynkratisk vis, så nye forbindelser og slægtskaber vokser frem.Læs flere

Info

Baggrund

Christian Vind er født 1969 i Køge.

Han er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2003.

Primære medier

Tegning, collage, litteratur, maleri, illustration

Website

Med en samlers grundighed og trænede blik har Christian Vind gennem årene opbygget et stadig voksende arkiv af fundet materiale, som indbefatter alt fra avisudklip, reklamer og videnskabelige illustrationer til etnografika, geologiske fund samt reproduktioner af kunsthistoriske mesterværker. Dette omfattende materiale udgør omdrejningspunktet for hans værker, der – som han selv formulerer det – er en undersøgelse af, hvor langt det er muligt at rejse i stoffet og at tilskrive det eksisterende ny betydning.

Christian Vinds arbejde spænder bredt over tekst, collage, maleri, tegning, grafik, bøger og video, hvor hans arkiv i forskellige grader af destillering samples og re-samples i et intertekstuelt kredsløb af forskydninger og sammenfoldninger i tid og rum.

Del profilen

'Christian Vind'

Facebook