AVPD

Aslak Vibæk og Peter Døssing udgør tilsammen den danske kunstnerduo AVPD. I spændingsfeltet mellem kunst og virkelighed, mellem verden og kunstens repræsentation af den, arbejder kunstnerduoen AVPD. Læs flere

Info

AVPD

Baggrund

Aslak Vibæk og Peter Døssing er begge født i 1974.

De er begge uddannede fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i København, og dimitterede i 2003, men allerede i 1997 begyndte de at arbejde kunstnerisk sammen.

Primære medier

Installation, udsmykning, arkitektur

Website

Deres værker og installationer trækker på elementer fra både kunst, arkitektur og design; fysiske og konkrete værkprojekter, som ofte udfordrer vores sansning og oplevelse af det fænomenologiske – vores perceptuelle, optiske og psykologiske erkendelse af verden omkring os.

Et særligt kendetegn ved AVPD finder man i deres rumlige installationer. Heri skaber duoen ofte situationer, som fordrejer vores vante erfaring og omgang med arkitektoniske rum, og placerer beskueren i en tilstand, hvor intet er, som det plejer.


AVPD’s kunstneriske diskurs udgøres desuden af en dobbeltfigur. På den ene side arbejder Vibæk og Døssing med at dissekere fænomenerne tid, rum og krop, samt udforske mellemrummet mellem virkelighed og perception. På den anden side er duoen hele tiden i bevægelse og afprøver løbende nye medier og udstillingskontekster for at udfordre deres arbejde.

Del profilen

'AVPD'

Facebook