Zvi Goldstein: VINDAR FRÅN JERIKO
15 maj 202129 aug 2021

Zvi Goldstein: Cultural Attraction 2, 1990. Foto: Zvi Goldstein.

Sommarens stora utställning i Turbinhallen presenterar Zvi Goldstein, som under lång tid har arbetat med att förlägga fokus för den samtida konsten till områden som historiskt förknippats med västvärldens periferier.

Med Vindar från Jeriko visas Zvi Goldsteins unika konstnärskap för första gången i Sverige.

Zvi Goldstein föddes i Rumänien 1947. Familjen emigrerade till Israel 1958 och Goldstein studerade konst i Jerusalem. Han fortsatte sina konststudier i Milano där han tog sin examen 1972. Under åren som följde var han aktiv i stadens konstliv. Det var konceptkonstens tid. Goldstein kunde dock inte se en vidareutveckling därifrån. 1978 lämnade han Europa och bosatte sig i Jerusalem. Samma år utvecklade han sin Metodologi.

Från Jerusalem gjorde han, som en del av sin konstnärliga praktik, långa resor i Afrika, Asien och Mellanöstern där han mötte samhällen och kulturer till synes oberörda eller inte dominerade av en västlig syn på livet. Goldsteins konst är förankrad i både västerländska sammanhang och premoderna traditioner som han lärt känna på sina resor. Verken är resultat av rekonstruerade minnen.

Genom sitt personliga sätt att utforska en större värld, placerar Goldstein samtidskonsten i ett vidare perspektiv och öppnar upp för en mer inkluderande och global syn på oss själva och på världen som omger oss. Verken erbjuder en ny estetik i den fortfarande dominerande västerländska samtidskonsten och förespråkar inkludering och korsbefruktning.

Utställningens titel refererar till de varma vindarna från Sahara som lett Goldstein på hans resor. Jeriko, en av världens äldsta städer, ligger på Västbanken, öster om Jerusalem. Platsen kunde ses från Goldsteins ateljéfönster och representerade en, för honom, okänd värld. Vindar från Jeriko inkluderar verk från de senaste tre decennierna. Det omfattande ”From My Archive” premiärvisas här i denna nya version och kopplar samman konstnärens både utförda och ännu inte genomförda verk.

Kilde: Moderna Museet Malmø

Moderna Museet Malmö

Ola Billgrens plats 2-4
SE-211 29 Malmö

tir 11-17, ons-tor-fre 11-19, lør-søn 11-17

Kontakt

+46 852023500

Zvi Goldstein: VINDAR FRÅN JERIKO
15 maj 202129 aug 2021

Del

'Zvi Goldstein: VINDAR FRÅN JERIKO'

Facebook