Wunderkammer I
6 okt 201819 mar 2019

Keith Tyson: Nature Painting (Planet), 2008

Anbefalet under Det skal du se! uge 40
Den første udstilling i en serie af tre Wunderkammer-udstillinger, som Esbjerg Kunstmuseum modtog Bikubenfondens visionspris for i 2017. Udstillingen er arrangeret i samarbejde med professor i fysik ved DTU, Tomas Bohr, og bringer billedkunsten i forbindelse med fænomener inden for Bohrs forskningsfelt fluid dynamik.

Forestil jer forsøgsopstillinger og fysikeksperimenter med dråber og roterende vandsøjler side om side med kunst værker, skabt af internationalt anerkendte kunstnere. Forestil jer et mørkt rum, hvor man kun kan høre lyden af vandfald og vand, der drypper. Forestil jer en stor sø af gul maling, som flyder ud over gulvet og spærrer vejen videre ind i udstillingssalen. Forestil jer store malerier af smukke naturfænomener præsenteret sammen med nørdede kunstneriske undersøgelser og små grafiske værker. Forestil jer alle disse fænomener kun oplyst af enkelte spots, installeret tæt og kompakt i en labyrintisk og uoverskuelig udstillingsarkitektur… Så begynder I måske at få en idé om, hvilken oplevelse, der venter i den aktuelle udstilling.

Ofte har præsentation af billedkunst rod i en indforstået kunstfaglighed og er dermed uden relation til vores almene erfaringsverden. Der er således en udbredt tendens til, at billedkunst både bliver præsenteret og oplevet som noget eksternt i forhold til de fleste øvrige vidensområder og livet som sådan. Eksempelvis udstilles værkerne i modernismens såkaldte ’white cube’ løsrevet fra enhver kontekst på en ren, hvid væg, så beskueren på afstand uforstyrret kan kontemplere de (mester)værker, som fagkundskaben har udvalgt. Den hvide kubes diamentrale modsætning er wunderkammeret, der historisk set er en forløber for vore dages museer og kan beskrives som et mikrokosmos eller et verdens- eller erindringsteater. Tilbage i 1500-tallet udgjorde det en encyklopædisk samling af objekter, etnografika, kunst og kuriositeter, der endnu ikke var kategoriserede efter de faggrænser og kategoriseringsprincipper, som siden blev defineret.

Med Wunderkammer 1 – flydende form har vi ingen intentioner om hverken at mime det arketypiske wunderkammer på et indholdsmæssigt plan eller at anvende det som scenografisk kulisse. I stedet har vi ønsket at gentænke wunderkammeret som fænomen og indsætte det i en aktuel kontekst. Vores nyskabte forundringsrum er således snarere inspireret af især tre centrale forhold, der kendetegner det historiske wunderkammer: en grundlæggende nysgerrighed over for verdens fænomener og de sammenhænge, der kan etableres mellem dem, en kaotisk præsentationsform, som kan tilføre nutidens udstilling såvel variation som elementer af undren og uoverskuelighed, og endelig en encyklopædisk dimension, der nedbryder de veletablerede faggrænser og forener forskellige måder at forholde sig til verden på.

De overordnede ideer bag Bohrs forskning i fluid dynamik flettes samtidig sammen med selve udstillingens organiserende princip. For på samme måde som væsker kan eksistere inden for veldefinerede rammer og alligevel opføre sig tilsyneladende uforudsigeligt, kan en umiddelbar overskuelig sammenstilling af værker og objekter i et udstillingsrum også give anledning til uforudsete reaktioner og associationer, hvis man får mulighed for at møde værkerne ud fra sin egen erfaringsverden.

Kilde: Esbjerg Kunstmuseum

Esbjerg Kunstmuseum

Havnegade 20
6700 Esbjerg

Tir-søn 10-16

Entré til udstillinger

Kontakt

+45 75130211

Del

'Wunderkammer I'

Facebook