Wilhelm Reich og Tine Tvergaard
11 maj 201729 jun 2017

Alle er velkomne til reception for arkivets tredje fremvisning, der består af en skulptur og fotografier af billedkunstneren Tine Tvergaard og et kampskrift af psykoanalytikeren Wilhelm Reich (1897-1957). Fremvisningen er tilgængelig til og med torsdag d. 29. juni.

Hospital Prison University Archive. Pressefoto

Hospital Prison University Archive’s tredje fremvisning bliver udviklet i samarbejde med billedkunstneren og psykoterapeuten Tine Tvergaard. Tine har som billedkunstner i en årrække beskæftiget sig med køn, lyst og seksualitet og de magtforhold, som disse sociale forhold indbærer.

Den aktuelle fremvisning tager udgangspunkt i et lille kampskrift, som jeg har haft liggende på mit bord i nogle år. Det er en smuk lille tryksag med titlen ‘Sexuel viden og kamp’ forfattet af den østrigske psykoanalytiker og marxist Wilhelm Reich. Kampskriftet blev udgivet på dansk i 1933, samme år hvor Wilhelm Reich opholdt sig i København i seks måneder, inden han blev smidt ud af landet. Han var på flugt fra nationalsocialismen, som var kommet til magten i Tyskland samme år. Bogen er formgivet så man på afstand vil se titlen som ‘Sexuel kamp’. Da jeg inviterede Tine til at kigge på dette kampskrift, bad hun mig at læse teksten højt for hende, da hun over flere år har lidt under efterveerne af en hjernerystelse og derfor har svært ved at læse. Denne kommenterede læsning vil kunne høres i radioen.

Dette er en invitation til at begynde en rejse ind i og gennem den ‘seksuelle revolution’, som ifølge Wilhelm Reich er nødvendig, hvis vi ønsker en social revolution og omvendt. Han fastslog, at de to revolutioner er to sider af det samme opgør med den borgerlige moral og den kapitalistiske økonomi. Wilhelm Reichs tanker blev taget op af ungdomsoprøret i 1960erne, hvor hans ideer om fri sex blev sat på prøve. Vi skal kigge på SexPol bevægelsen i 1930erne, Reich-inspireret filmkunst, post-porn, det tredje køn, freudo-marxisme, gratis psykoanalytiske klinikker, fascismens massepsykologi og sammen undersøge, hvordan den seksual-økonomiske revolution kan tage form.

Hospital Prison University Archive er et arkiv uden samling. Dets virke bygger på arkiviske processer, men afviser samlingens forstenede orden. Processen består af indgående undersøgelser af de aktuelle kunstgenstandes materielle karakter, og deres produktionsforms følgevirkninger, samt en analyse af mulige og umulige betydninger og sociale konsekvenser. 
Hospital Prison University Archive er et nærsynet arkiv for sociale bevægelser.
 
Hospital Prison University Archive er et kombineret arkiv og radio-studie. 
Samtaler vil være tilgængelig på arkivets radiostation Hospital Prison University Radio, der løbende vil præsentere overvejelser og oplæsninger med tilknytning til den gældende fremvisning.

Kilde: Hospital Prison University Archive

Hospital Prison University Archive

Læssøesgade 3, 1. sal
2200 København N

Tor kl 15-18 og kl 20-22

Fri entré

Wilhelm Reich og Tine Tvergaard
11 maj 201729 jun 2017

Del

'Wilhelm Reich og Tine Tvergaard'

Facebook