Ulla Madsen
11 jan 201920 jan 2019

Ulla Madsens virke som grafiker er præget af hendes to uddannelser fra Grafisk Skole i Aarhus og Det Jyske Kunstakademis grafiske linje, som hun afsluttede i 1988. Udstilling i projektrummet viser et lille udpluk af hendes lange virke med grafikken og det, som hun har været optaget af som kunstner, parallelt med sit job som underviser på Århus Kunstakademi.

Ulla Madsen: Along the River Drina

Ulla mestrer mange grafiske teknikker, og er optaget af det taktile i arbejdsprocessen. Hendes oprindelige udgangspunkt var arbejdet med træsnit og koldnålsradering. Midt i halvfemserne havde hun et langt intermezzo med fotogravure og digitalt print. Fotografiet blev suppleret med det digitale fotografi, og digital billedbehandling med Photoshop blev et nyt interesseområde. Hendes optagethed af at rejse og fotografere medførte, at fotogravuren blev en naturlig måde at omforme fotografiet til grafiske tryk.

Aktuelt arbejder Ulla Madsen med de analoge trykketeknikker, som hun har udvidet med japansk træsnitsteknik og sumi ink. Ulla Madsen stoppede som underviser på BASIS-uddannelsen ved årsskiftet. Hun har præget uddannelsen og generøst udfoldet sin store viden, høje faglighed og kompetence inden for billedkunsten, siden hun startede som underviser på uddannelsen i 1993.

Kilde: ​Århus Kunstakademi

​Århus Kunstakademi

Vestergade 29
8000 Århus C

Kontakt

+45 86138144

Ulla Madsen
11 jan 201920 jan 2019

Del

'Ulla Madsen'

Facebook