Ugler i Mosen
7 nov 201529 nov 2015

”The owls are not what they seem!” Sådan lyder et kendt citat fra kult-serien Twin Peaks. På dansk har vi endvidere det faste udtryk: ”Der er ugler i mosen”. I overført betydning bruges udtrykket til at beskrive, at noget er galt, at der foreligger en vanskelighed, og at der er noget på færde. Ugler er altså disse væsener, vi ikke helt kan stole på. Der gemmer sig hemmeligheder bag deres store øjne. Selv i virkelighedens verden kendetegnes de af deres taktfaste, lydløse vingeslag, der tillader dem at snige sig ind på det intetanende bytte.

Samtidig er uglen et velkendt symbol på lærdom og klogskab, og i det gamle Grækenland var den visdomsgudinden Athenas faste følgesvend. Også 1800-tals filosoffen Georg Wilhelm Friedrich Hegel nævner den i sin bog om Retsfilosofien og noterer, på kryptisk vis, at ”Minervas ugle flyver kun i skumringen”, underforstået at sand erkendelse altid kommer sent, og at vi først forstår noget efter, det har fundet sted. Filosofi, siger Hegel, er ikke klogskab, men nærmere bagklogskab.

Tanja Nellemann Poulsen: De rejsende, 2015. Foto: Else Ploug Isaksen
Tanja Nellemann Poulsen: De rejsende, 2015. Foto: Else Ploug Isaksen

Udstillingen Ugler i Mosen består af nye værker af kunstnerne Lene Desmentik, Tanja Nellemann Poulsen, HUMAN SITES sohn+isaksen og Steffen Tast. Alle værker er udført som installationer, der undersøger ovenstående forestillinger uden dog nødvendigvis at henvise til uglen som konkret figur. I stedet dukker den op her og dér, når man mindst venter det.

Som i det kendte citat fra Twin Peaks, antyder værkerne eksistensen af skjulte verdener og hemmelige sprog og koder. Her finder vi mystiske strukturer og flertydige billedsprog. Andre værker undersøger måder at repræsentere temaer som visdom og lærdom på. Hvordan forestiller vi os egentlig vores tankeprocesser ser ud, efter videnskaben har afdækket mere af hjernens biologiske konstruktion og kemiske substans? Har nye billeder afløst uglen som symbol på klogskab? Hvordan kan vi visualisere disse processer?

Skønt værkerne i Ugler i Mosen er kendetegnede ved meget forskellige udtryk, har de dog det tilfælles, at de på ét plan foregiver at handle om én ting, mens de reelt betyder noget andet. Det er dermed denne forskydning i de forskellige fortolkningsmæssige niveauer, der samler de enkelte installationer tematisk og formelt. For her stikker der altid noget under. Her er en ugle aldrig bare en ugle, en struktur aldrig bare en struktur eller et ord aldrig bare et ord.

Kilde: Nicolai Kunst & Design

Del

'Ugler i Mosen'

Facebook