Tomás Saraceno: Event Horizon
21 apr 202130 nov 2021

© Photography by Studio Tomás Saraceno, 2018.

Anbefalet under Det skal du se! i uge 11

I 2020-2021 præsenterer Cisternerne Event Horizon, en udstilling af den argentinskfødte kunstner Tomás Saraceno. Her inviteres publikum til at opleve et skelsættende arbejde af en kunstner, der vedvarende udfordrer vores måder at kommunikere og interagere på, både med hinanden og med andre arter. I udstillingsperioden vil vandet, der vedvarende siver gennem Cisternernes betonkonstruktion, danne et underjordisk, natsort hav og udstillingen skal således opleves fra båd.

I sin praksis udforsker Saraceno vedvarende alternative livs- og beboelsesformer. Hans kunstneriske univers tager afsæt i en lang række forskellige parametre uddraget fra blandt andet filosofiens verden, biologi og sociologi. De mange forskellige udgangspunkter og inspirationer udmønter sig i værker, der som oftest er både tankevækkende og forførende i deres skønhed.

I Cisternernes undergrundsverden, trænger solens lys aldrig ind. Kulden og fugten omslutter dig, alt imens klodens temperaturer gradvist stiger. Cisternerne havde tidligere funktion som hovedstadens underjordiske vandreservoir – og rummede dengang op til 16 mio. liter rent drikkevand. I kraft af Cisternernes særlige historie, er det et oplagt sted at revurdere og gentænke menneskehedens forhold til vand, et forhold der er evigt foranderligt.

I Tomás Saracenos udstilling Event Horizon er de underjordiske kamre atter blevet fyldt af naturens ressourcer, nu med 1,4. mio. liter vand – kun en brøkdel af den tidligere kapacitet – men vandet har nu en helt anderledes funktion og betydning.

De besøgende i årets udstilling skal navigere gennem Cisternernes mørke i båd. I vandreservoiret reflekteres omgivelserne; hvis man forholder sig i ro, vil man måske se sig selv reflekteret som i et kæmpe spejl, og når man bevæger sig, påvirkes omgivelserne. Det er som at befinde sig på havet en stjernetom nat uden klart at kunne skelne mellem dét der befinder sig under og over vandets overflade og uden klare pejlemærker. Skygger og konturer opløses langsomt i det altomsluttende mørke. Mens man venter på, at synet gradvist vænner sig til omgivelserne, skærpes høresansen. Og jo længere du sejler ind i Cisternerne, desto mere åbnes der op for nye sansemæssige kommunikationskanaler.

I den aktuelle klimakrises optik sætter Saraceno fokus på menneskehedens etiske forholden sig til det jordiske, atmosfæriske og kosmiske. Han stiller spørgsmål som; hvilke synæstetiske opfattelsesmetoder kan vi åbne op for, for dermed at genforstå og bebo den verden vi lever i? Hvordan kan vi tilpasse os og være lydhøre overfor kosmiske begivenheder og vejledende signaler fra ikke-menneskelige væsner og deres måder at navigere på?

Der bliver begrænset adgang til udstillingen og besøg kan kun finde sted ved hjælp af online booking.

Kilde: Cisternerne

Cisternerne

Søndermarken
2000 Frederiksberg

Tir-søn 11-18
Tor 11-20

Entré
Børn under 18 har fri entré

Kontakt

+45 3073 8032

Tomás Saraceno: Event Horizon
21 apr 202130 nov 2021

Del

'Tomás Saraceno: Event Horizon'

Facebook