TO+FEMale
20 aug 201615 okt 2016

Udstillingens titel, TO+FEMale, henviser til de medvirkende kunstnere. Alle er FEMale. De TO er to særlig inviterede gæster – Anna Ancher og Kirsten Kjær – som hver vil være repræsenteret med et par værker. De har begge på et tidspunkt været medlemmer af Kvindelige Kunstneres Samfund. De øvrige FEM er repræsentanter fra KKS Region Nord anno 2016 – Pia Birkholm, Lene Palm Larsen, Karina Meedom, Jette Wistoft Noyes og Pia Skogberg.

Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, blev stiftet 1916, og fejrer i år 100-års jubilæum. I den anledning har de forskellige regionale afdelinger arrangeret en række medlemsudstillinger over hele Danmark. KKS er som udgangspunkt ikke en kunstnersammenslutning med fast årlig udstillingsvirksomhed for medlemmerne, men en sammenslutning som stiftedes med det formål at: ”Saa vidt mulig at faa kvindelige Kunstnere repræsenteret i Udstillingskomitéer, Jury og Akademiraad”. I dag er foreningen stadig et vigtigt talerør og et debatterende forum samt ansvarlig for en vidensbank, som dækker over de sidste 100 års vilkår for kvindelige kunstnere. Denne vidensbank er delvis digitaliseret og det originale kildemateriale er overdraget til opbevaring på Det Kongelige Bibliotek.

Kilde: Frederikshavn Kunstmuseum

Del

'TO+FEMale'

Facebook