Thorbjørn Lausten: Rum
20 maj 201717 jun 2017

RØM er stolte over at præsentere RUM – en udstilling af Thorbjørn Lausten. Thorbjørn Lausten er en pioner inden for lyskunst i Danmark ligesom hans billedkunstneriske forskning i feltet mellem kunst, videnskab og teknologi er uden sidestykke herhjemme. Hans virke spænder bredt over tegning, maleri, skulptur, installation og web-baserede projekter. Som kunstner har han rødder i konstruktivismen og den konkrete kunst, og i hans arbejde løber en gennemgående interesse for matematiske principper og geometriske former.

Hans værker er som regel bygget op omkring enkle systemer, der i samspil med en vis grad af tilfældighed er styrende for både udformningen og indholdet af det enkelte værk. Lausten er optaget af at undersøge grundkomponenterne i samt mekanismerne bag billeddannelse – og i videre forstand, hvordan vi skaber og kommunikerer betydning. Særligt i Laustens lysværker er alene det at gøre det immaterielle synligt ved valget af medie et vigtigt omdrejningspunkt, der ofte udspiller sig i et spændingsfelt mellem det subjektivt sansede og objektivt målbare.

Lausten præsenterer et nyt værk til RØM bestående af to røde neonstrukturer. Strukturerne strækker sig fra gulv til loft og bliver installeret således, at de forholder sig til og går i direkte dialog med det særprægede udstillingsrum både hvad angår materialer og lys. Den gamle papirhandel bliver mørklagt og kun den røde neon vil oplyse de gule mursten og det brune gulv. De besøgende kan komme tæt på begge strukturer, og vil i rummet være helt og aldeles omsluttet af rummet, i en såkaldt immersiv udstilling, der forplanter sig som en udpræget kropslig oplevelse.

Thorbjørn Lausten, fra udstillingen Rum på Røm. Pressefoto

På denne vis fremhæver Lausten relationerne mellem værk, verden og beskuer – og herunder de flydende grænser mellem bevidstheden og det, der observeres. Hans værker kan med andre ord samlet betragtes som en form for modeller for erkendelse, som ikke blot fremviser det sanseligt utilgængelige, men også søger at blotlægge strukturerne i selve erkendelsesprocessen.

Thorbjørn Lausten, f. 1945, er autodidakt billedkunstner og bor og arbejder på Falster. Han har modtaget Statens Kunstfonds livsvarige ydelse og haft soloudstillinger på blandt andet Statens Museum for Kunst, Center For Advanced Visual Studies ved M.I.T., Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, ARKEN og Esbjerg Kunstmuseum.

Kilde: RØM

RØM

Lukket

Tor-fre 13-17, lør 11-15

Gratis entré

Thorbjørn Lausten: Rum
20 maj 201717 jun 2017

Del

'Thorbjørn Lausten: Rum'

Facebook