Thorbjørn Lausten – DRIFT
24 sep 202226 feb 2023

Thorbjørn Lausten: DRIFT, 2022. Uddrag fra værk.

Anbefalet under Det skal du se! uge 38.

Hvordan kan man opleve og sanse naturfænomener på steder, der ligger langt fra ens eget geografiske opholdssted?

Hvordan kan kunsten omsætte videnskabelige data, som ellers er utilgængelige for vores sanseapparat?

Og hvilken betydning har data og algoritmer overhovedet for vores opfattelse af virkeligheden?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som Thorbjørn Laustens nye, store totalværk DRIFT rejser.

I DRIFT omsætter han data, der har afgørende betydning for klodens klima, til store, foranderlige projektioner. De visualiserede data bliver omsat til konkret-abstrake billeder på baggrund af et farve- og tegnvokabular, defineret af Lausten selv. De ændrer sig i takt med, at forskellige data vedr. bl.a. metan, svovldioxid og nitrat fra både Danmarksstrædet og Østersøen hentes ned i udstillingssalen fra Den europæiske rumfartsorganisation ESAs satellitter.

Som et særligt greb, der forstærker bestræbelserne i kunstnerens værk og udnytter, at billederne genereres elektronisk, præsenteres det simultant i Esbjerg og København, tilpasset hhv. Esbjerg Kunstmuseums modernistiske rum og Nikolaj Kunsthals gotiske rammer. Udstillingsgæsterne får derved en identisk og dog væsensforskellig oplevelse. Centralt er det, at dele af virkeligheden i et fjernt geografisk område ikke alene gøres tilgængelige for vores sanser, men så at sige multipliceres og perciperes synkront forskellige steder i landet.

Selve udstillingen bidrager således også til at forstærke de interessante spørgsmål om virkelighed kontra repræsentation, som Lausten rejser. For i hans værk er der ikke tale om en illustration eller fortolkning. Hans værk er virkelighed, da det giver en konkret, ellers usynlig viden, en sansbar form. På den måde peger DRIFT også på, hvordan vores virkelighedsbilleder i vid udstrækning er en konstruktion – at afkodning af videnskabelige data er afhængig af såvel en instrumentel registrering som en (subjektiv) visualiseringsproces.

Værket præsenteres i samarbejde med Nikolaj Kunsthal, hvor udstillingen også præsenteres.

 

Kilde: Esbjerg Kunstmuseum & Nikolaj Kunsthal

 

 

Esbjerg Kunstmuseum

Havnegade 20
6700 Esbjerg

Tir-søn 10-16

fra juli: dagligt 10-16

Entré til udstillinger

Kontakt

+45 75130211

Thorbjørn Lausten – DRIFT
24 sep 202226 feb 2023

Del

'Thorbjørn Lausten – DRIFT'

Facebook