Thomas Bang: Diskontinuerlige tilstande
29 okt 20163 dec 2016

Anbefalet under Det skal du se! uge 43
Thomas Bang har igennem mange år udforsket en lang række skulpturelle og konceptuelle problemkomplekser, og hans objekter og installationer har i perioder rummet indirekte henvisninger til vores fælles verden af genstande, kendt fra hjemmet og fra nytte – og kropsorienterede sammenhænge. Bang har siden begyndelsen af 60’erne opretholdt en interesse for det absurde teater, og tilslørede referencer til dette område fremtræder fra tid til anden i hele hans oeuvre.

En gruppe af Thomas Bangs vægværker fra 1981 bærer titlen Instrumenter. Måske kan man sige, at hans objekter og installationer generelt tilhører en kategori af “apparater” til brug for  rekognoscering i en ustabil verden. Bangs værker synes til tider at være baseret på en “trial and error” proces, hvor “fejlen” producerer præcis den forstyrrende ekspansion, der kræves for en mulig transformation. Samtidig åbnes der for en introduktion af tilsyneladende inkongruente tilstande, der ændrer retningen af tidligere ophobninger af aktivitet.

Ved et besøg på Ny Carlsberg Glyptotek i København i 2009 stødte Thomas Bang tilfældigt på et egyptisk begravelsesportræt fra den romerske periode (1. – 3. århundrede e. Kr.). Denne periodes mumieportrætter og deres realistiske stil afveg radikalt fra det generelle billedsprog i Egypten på det tidspunkt. Bang var fascineret af det alvorlige brud, der således var blevet skabt ved indføjelsen af disse malerier i en totalt fremmed billedkontekst. Yderligere undersøgelser viste, at et stort antal malerier fra denne periode var alvorligt beskadigede med det resultat, at motiverne i mange tilfælde var næsten udviskede.

Oplevelsen af disse omtrent opløste motiver og den særegne karakter og kompleksitet i restsegmenterne, som var strøet ud over begravelsesportrætternes billedplader, resulterede i en fornyet interesse hos Bang for visse billedlige problemstillinger. Dette var gældende for såvel væg- som gulvværker, der i tid spændte over mange år. Heri fokuserede han i perioder på forskellige former for sammenbrud af billede, objekt og betydning og deres efterfølgende rekonstruktion. Det ovenfor nævnte møde med mumieportrætområdet afspejles i Thomas Bangs nye værker, da karakteren af skabelonkomponenter og deres fragmenter samt beskaffenheden af plader relaterer til en række af de segmenter og former, der er til stede i mumieportrætterne.

I flere af de nye værker er skabelonkomponenter blevet skåret ud, dels af krydsfinerplader og dels af de to sorte læder “ark”. De fungerer derfor som det oprindelige billedfelt, hvorfra alle komponenter er afledt. Som følge heraf finder en proces sted med kontinuerlig akkumulering, modifikationer, nedbrydning og nydannelse af komponenter samt konstruktion af klynger af aktivitet. Interne ændringer i funktion og i forskellige komponenters betydning er måske mest tydeligt i værket Closing all openings (Ceausescu–yellow). Uensartet formede læderkomponenter skåret ud af det “forladte”, hængende og foldede læderark på venstre plade bliver nu brugt som en samling af “propper” til at udfylde huller og sprækker i forskellige størrelser på højre plade. Det gule beholderlignende objekt fungerer som en skraldespand fyldt med overskydende udklip af læder. Beslægtede skift og komponenter med forskelligartede funktioner, opstået under opbyggelsesprocessen, er også tydelige i udstillingens andre værker. Disse nye værker eksisterer generelt som konstellationer af segmenter, brud, invasive træk, pauser og indskud af spor.

Thomas Bang: Interloper 1, 2016
Thomas Bang: Interloper 1, 2016

Thomas Bang (1938) bor og arbejder i Danmark. Han er uden tvivl en af de væsentligste bidragydere til skulptur- og installationskunsten i Danmark. Hertil kommer, at han har tiltrukket sig stor opmærksomhed fra nationale såvel som internationale institutioner. Bang har deltaget i adskillige udstillinger i USA, Tyskland og Danmark, og han er repræsenteret i en lang række nationale og internationale samlinger i Europa og USA. Han har fået sin uddannelse på The Cleveland Institute of Art, Yale University og University of Southern California.

Thomas Bang er udstillingsaktuel indtil 17. januar med soloudstillingen BANG på Esbjerg Kunstmuseum. Bang vil være repræsenteret med en solopræsentation i Back to the Future på den kommende Artissima Art Fair, Torino. Han deltog for nylig i en kurateret gruppeudstilling af dansk kunst på Varberg Konsthall, Sverige. I 2015 blev han repræsenteret med en solopræsentation med fokus på tidlige arbejder på FIAC-OFFICIELLE i Paris. Bang deltog i When Attitudes Become Form Bern 1969 / Venezia 2013, Fondazione Prada, Venedig.

Kilde: Galleri KANT

Gem

Galleri KANT

St. Kongensgade 3, Baghuset
1264 København K

Onsdag-Fredag 12-18
Lørdag 12-16

Gratis entré

Kontakt

+45 2946 6331

Thomas Bang: Diskontinuerlige tilstande
29 okt 20163 dec 2016

Del

'Thomas Bang: Diskontinuerlige tilstande'

Facebook