Tage Poulsen: Metamorfoser
9 jun 20187 jul 2018

Det væsentlige i fotografien har for mig ikke været kameraet med dets evne til at fastholde nuet, men det fotografiske materiales evne til at lade sig påvirke af lyset. Som i talen, hvor det ikke er meningen, ordene danner, men diktionen og retorikken, der vækker følelserne, er det i fotografiet ikke motivet, men dets energier af former, farver og gråtoner, og det leje, de formidles i.
–Tage Poulsen

Få har fulgt og deltaget i udviklingen af dansk kunstnerisk fotografi så tæt som Tage Poulsen. Han er kendt som skribent og foredragsholder, men en del kender også til hans egne fotografier – udstillet og publiceret i ind- og udland gennem mere end tre årtier – hvor han bl.a. har forsket i fotografiet som billedsprogligt udtryksmiddel.

Tage Poulsen. Pressefoto

Udstillingen Metamorfoser, indgår i Copenhagen Photo Festival, samler sig især om hans sene værker fra 1990’erne. I disse værker tager det organiske over – men stadig med abstraktionen og det surreelle som et markant træk. Det gælder også for Tage Poulsens mest kendte næroptagelser af krakelerede mure og afskallede vægge i den moderne og anonyme industriby fra 1970’erne, og for hans øvrige mørkekammer-eksperimenter fra samme tid. Man kan sige, at Tage Poulsens fotografier omskriver virkeligheden, eller de overskrider den fotografiske realisme og udfordrer vores umiddelbare virkelighedsopfattelse på den måde, at lyset og beskæringen får noget stabilt og velkendt til at blive til noget andet. Også hans fascination af naturens cyklus og metamorfose – dens former, som i årets løb undergår forandring – bliver til billeder, der er mærket af hvad han selv har kaldt ”en slags vemodig forgængelighedens poesi”. Men først og fremmest er Tage Poulsens billeder billeder, der ikke så meget leger med små forskydninger af objektets identitet, men snarere er som meditationer på lyse og mørke baggrunde, næsten uden genkendelige objekter.

Tage Poulsen (f. 1935) er oprindeligt udlært radiomekaniker, men fulgte så kurser i fotografi hos bl.a. J. Juncker-Jensen og hos Stephen Ryan ved Kunstakademiets Arkitektskole. Senere deltog han i fotoworkshops i England og USA. Han virkede som portrætfotograf i 1960’erne, hvor karrieren som belysningsmester i DR blev indledt. Gennem årene har han arbejdet som freelanceskribent ved forskellige tidsskrifter bl.a. det daværende Foto og smalfilm og ved tidsskriftet Katalog. Han har siden begyndelsen af 1960’erne udstillet herhjemme og i udlandet og er bla. repræsenteret på Københavns Museum, Det Nationale Fotomuseum i København, og Museet for Fotokunst i Odense. Hans inspirationskilder findes ikke kun blandt danske billedkunstnere, men mindst lige så meget hos amerikanske fotografer som Aaron Siskind, Wynn Bullock, Minor White og andre med kærlighed til det sort/hvide storformatfotografi

Kilde: Banja Rathnov Galleri og Clausens Kunsthandel

Banja Rathnov Galleri og Clausens Kunsthandel

Studiestræde 14, 1. sal
1455 København K

Ons-fre 12-17, lør 11-15

Gratis entré

Kontakt

+45 3011 0132

Tage Poulsen: Metamorfoser
9 jun 20187 jul 2018

Del

'Tage Poulsen: Metamorfoser'

Facebook