Stine Kvam: Bird on the Wire
1 sep 202230 sep 2022

Fra Stine Kvams udstilling Birds on the Wire, Byparken ved Esbjerg Kunstmuseum, 2022. Foto: Esbjerg Kunstmuseum.

Forskydninger og forventningshorisonter, der brydes, er centralt for oplevelsen af Kvams lydinstallation, der leger med idéen om ’det naturlige’. Værket er rykket ud af både sportshal og museum og udfoldes i stedet i byens park. Færdes man i parken, vil man således kunne høre fuglekvidder, der suppleres af lyden fra andre dyr. Og snart vil det gå op for en, at alle lydene er menneskeskabte.

Værket er en videreudvikling af en tidligere installation og fokuserer nu på, hvordan sprog former vores opfattelse af lyd. Situationens konstruerede (u)naturlighed understreges af, at Kvam blandt parkens træer har opstillet sine egne primitive, hjemmebyggede træer i tilvirket og industrielt forarbejdet træ.

Kvams værker leger med sprog, kommunikation, tegn og symboler, som ændres alt efter den kontekst, de præsenteres i. De forskellige værkdele er alle individuelle betydningsbærere, men mod forventning samler de sig ikke til én umiddelbart aflæselig mening. Man aner forbindelser mellem udsagn og billede, mellem fuglekvidder, trækonstruktioner og park. Men en endelig forståelse udebliver, fordi vores ellers etablerede, erkendelsesmæssige forløb og automatiske følgeslutninger konstant kortsluttes.

Udstillingen skriver sig ind i rækken af Esbjerg Kunstmuseums satellitudstillinger, hvor museet arbejder bevidst med en gentænkning af gængse udstillingsformater ved f.eks. at nedbryde museumsinstitutionens mure og rykke kunsten ud i det offentlige rum, hvor folk færdes, og hvor de måske ikke umiddelbart forventer at møde den.

Kvams lydskulptur, Human Nature, kan opleves i Byparken ved Esbjerg Kunstmuseum med en satellitudstilling på Halmtorvet i København, i form af en pop-up lydbaseret installation med titlen Bird on the Wire.

 

Kilde: Esbjerg Kunstmuseum

Esbjerg Kunstmuseum

Havnegade 20
6700 Esbjerg

Tir-søn 10-16

fra juli: dagligt 10-16

Entré til udstillinger

Kontakt

+45 75130211

Stine Kvam: Bird on the Wire
1 sep 202230 sep 2022

Del

'Stine Kvam: Bird on the Wire'

Facebook