Søren Martinsen: Menneskespor
19 nov 202019 dec 2020

Anbefalet under Det skal du se! Uge 47.

Galerie MøllerWitt præsenterer med stor glæde soloudstillingen Menneskespor, med nye værker af en landets væsentligste malere – Søren Martinsen. Udstillingen omfatter malerier og fotogravure.

Søren Martinsens udstilling Menneskespor undersøger de aftryk, som mennesket sætter på jorden. I en evig søgen efter ressourcer og ved en konstant opdyrkning af landskabet har mennesket transformeret og hærget jorden. Menneskespor tematiserer, hvordan menneskets spor både kan tilgås som realistiske motiver og som abstrakte, billedskabende virkemidler. Martinsens nærmest hyper-realistiske landskabsmalerier afbilder høstmarker og forårsoversvømmelser. Tunge landbrugsmaskiners færdsel over afgrøderne har efterladt linjer gennem markerne, og halmballer fremstår som skulpturelle elementer i landskabet. Vandspejlinger afslører naturens egen kaotiske intensitet i et virvar af streger.

Søren Martinsen: Majestætisk Træ. Pressefoto.
Søren Martinsen: Majestætisk Træ. Pressefoto.

Landskaberne er på en og samme tid umulige systemer, faktiske scener og overraskende abstraktioner. Linjer, striber og spor tegner diagonale streger over billedfladen. Martinsens nye serie af fotogravures understreger, hvordan menneskets moderniserede færden i landskabet kan skabe abstrakte associationer i en vekselvirkning mellem genkendelige billeder og fremmedartede former. De grafiske værker er baseret på Google Earth satellitfotos og præsenterer et fugle-perspektiv, der kun er muligt i en digitaliseret og fremmedgjort tilgang til et meget virkeligt landskab.
Værkerne er alle en form for studier af de spor der tegnes, de streger der sættes. De er udtryk for en interesse i, hvordan virkeligheden kan tage sig ud på et maleri. Hvordan landskabet kan fortælle en historie om mennesket, og hvad der sker i det mellemrum, der findes mellem det reelle landskab og den maleriske gengivelse. Menneskets egen form bliver også genstand for Martinsens blik. En serie af statueportrætter afbilder mennesket som en faststøbt og modtagelig størrelse, der i sin egen forgængelighed går til i påvirkningen af vejr og tidens gang. Portrætterne fremstår grotesk forvitrede og mærkede ligesom de landskabsmotiver, de er udstillede med. Hvor landskabet plages af mennesket, forvandles mennesket igen af naturen, og den komplicerede relation mellem menneske, natur og landskab består.

Der er fernisering på udstillingen torsdag d.19. november 15-19, hvor Søren Martinsen er til stede.

Kilde: Galerie MøllerWitt

Galerie MøllerWitt

Bredgade 67, 1260 Kbh K

Ons-fre 12-18
Lør 11-15

Gratis entré

Kontakt

+45 86182949

Søren Martinsen: Menneskespor
19 nov 202019 dec 2020

Del

'Søren Martinsen: Menneskespor'

Facebook