Silica Visions
5 nov 201615 jan 2017

Programmet for Kunsthåndværk – Glas og Keramik er del af designuddannelsens 3-årige bachelorforløb og hører under Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). Uddannelsen tager afsæt i den danske designtradition og har fokus på håndværket og det at tænke gennem et materiale samtidig med, at der eksperimenteres. Uddannelsen kombinerer håndværksmæssig kunnen og indgående kendskab til teknik og materialer med kunstnerisk stillingtagen og kritisk refleksion over egen proces og produkt. På værkstederne tilegner de studerende sig kendskab til, og færdighed i fagets tekniske, håndværks- og formgivningsmæssige discipliner. Æstetisk og kunstnerisk forståelse og refleksion er samtidig centrale begreber i diskussioner og vejledninger mellem studerende og lærere.

Silikatsyner
Med titlen Silica Visions sætter deltagerne rammen omkring årets afgangsudstilling ved at fremhæve glassets og keramikkens materialemæssige fællesnævner (silikat) samt ønsket om at vise nye sider – visioner for – materialet. Troels Degn Johansson, leder af afdelingen for produktdesign, kalder det i kataloget ”silikatsyner” og opfordrer os til at åbne sanserne for ”hvordan tingene kunne være”, når vi betragter afgængernes værker. Dette afsæt giver sig udslag i afgangsprojekter, der både undersøger og eksperimenterer med overflader, fortællinger og materialekombinationer.  Sammensætningen af årets afgængere fra Danmark, Norge, Sverige, Frankrig, Holland, Ungarn, USA og Guatemala afspejler de tætte relationer på tværs af landegrænser, der kendetegner glasmiljøet i øvrigt.

Værk af Jean Thebault
Værk af Jean Thebault

Tre franskmænd er repræsenteret i udstillingen: Jean Thebault, Thibaut Varry og Salomée Ebibi. I sit afgangsprojekt kombinerer Jean Thebault undersøgelsen af glassets muligheder med interessen for naturens kræfter og geologiske fænomener som erosion, aflejring og nedbrydning. Resultatet er både råt og poetisk og giver den klassiske vaseform et overbevisende kunstnerisk udtryk. I en serie ”umulige objekter” leger Thibaut Varry på humoristisk vis med form og funktion. Han demonstrerer på en gang håndværket – glasblæsningen kunst – og fremviser resultatet som et kunstnerisk objekt frataget al funktion. Salomée Ebibi udtrykker sig gennem skulpturer i støbt glas og udnytter glassets transparens til at skabe et skrøbeligt og levende udtryk, indeholdt i en genkendelig figur.

Fra de nordiske lande deltager Kirsten Vikingstad Storesund (Norge), Karina Malling (Danmark) og Alex Krissberg (USA/Sverige). Kirsten Vikingstad Storesund er optaget af krydsfeltet mellem det funktionelle og det skulpturelle. I sit afgangsprojekt kombinerer hun glas med kork, kobber og eg til en rumdeler/installation i stor skala. I bestræbelsen på at undersøge glassets materialemæssige kvaliteter eksperimenterer danske Karina Malling med forskellige glasblandinger. Eksperimenterne resulterer i visuelle udtryk og overflader, der gør op med den udbredte opfattelse af glas som et transparent, skrøbeligt og brugsrelateret materiale. Amerikanske Alex Krissberg, bosat i Sverige, arbejder indenfor en stærk tradition af teknisk dygtige glasmagere og klassiske teknikker. Til afgangsudstillingen anvender han murrini som afsæt for ovnstøbte værker med abstrakte mønstre baseret på komposition og farve.

Med Hand Tool Glass hylder Rick Gerner fra Holland det konkrete håndværk, som former glasset. Det anvendte værktøj og håndens arbejde med materialet sætter spor i den færdige glasgenstand – treenigheden mellem hånd, værktøj og glas er både middel og mål. Ungarske Bianka Réka Rácz arbejder med støbt glas. Med afsæt i genbrug er hun optaget af at bevare materialernes og genstandenes poesi uafhængig af tidligere funktion. Sidste afgangselev er Rafael Alejandro Zarazúa Rosales fra Guatamala. Han arbejder med blæst og varmt formet glas, som han former til figurer – ofte fra dyreriget – der fortæller deres egne lille historie.

I udstillingen på Glasmuseet Ebeltoft vises værker af følgende afgangselever:
Jean Thebault (Frankrig), Bianka Réka Rácz (Ungarn), Salomée Ebibi (Frankrig), Thibaut Varry (Frankrig), Kirsten Vikingstad Storesund (Norge), Karina Malling (Danmark), Rafael Alejandro Zarazúa Rosales (Guatamala), Rick Gerner (Holland), Alex Krissberg (USA / Sverige)

Kilde: Glasmuseet Ebeltoft

Glasmuseet Ebeltoft

Strandvejen 8
8400 Ebeltoft

Dagligt 10-16

Fra juli: dagligt 10-17

Entré til udstillinger

Kontakt

+45 86341799

Silica Visions
5 nov 201615 jan 2017

Del

'Silica Visions'

Facebook