Signe Klejs: Blown Away – A Butterfly Necropolis
13 sep 20193 nov 2019

Signe Klejs: Blown Away – A Butterfly Necropolis (still), 2019.

En sommerfugls vingeslag kan forårsage en orkan på den anden side af jorden. Sådan lyder en populær udlægning af kaosteorien, som beskriver, hvordan små forandringer i udgangspunktet kan få enorm betydning i senere stadier af en proces.

Udstillingen Blown Away tager afsæt i kaosteorien og peger på, at menneskelige handlinger påvirker omgivelserne og har større konsekvenser, end vi kan forudse. Forstår vi i tilstrækkelig grad at vi er et globalt fællesskab hvor alt og alle er under påvirkning? Hvordan tager vi afsked med det der forsvinder som en konsekvens af vores handlinger?

Klejs kalder sin videoinstallation et Sommerfugle-Nekropolis, da den består af et videoarkiv, der gengiver farver og mønstre fra de mere end 12 dagsommerfuglearter der er uddøde i Danmark indenfor få årtier pga. forandringer i deres livsbetingelser. Sommerfuglene kaldes naturens termometre, da de reagerer hurtigt på miljømæssige udsving. Udbredelsen af landbruget og klimaforandringer påvirker flora og fauna og mere end halvdelen af sommerfuglearter herhjemme er derfor truede eller sårbare.

I udstillingen er de uddøde arter gengivet i farvet sand ligesom buddhisternes sandmandalaer – en munketradition, der skal minde os om at intet varer evigt, hvor store symmetriske billeder skabes omhyggeligt af farvet sand og efter en tid destrueres under en rituel begivenhed, hvorefter sandet fordeles i naturen.

I Blown Away blæses sommerfuglebillederne væk. Blæsten kommer fra vinddata i realtid fra havet sydøst for New Zealand – bogstaveligtalt talt den anden side af jorden. På den måde synliggøres en direkte påvirkning forårsaget af et lokalt vindforhold langt herfra.

Klejs’ seneste værker har det fællestræk at de er foranderlige pga. påvirkning fra omgivelserne. Hun har bl.a. benyttet data fra solnedgangen og lokale vindforhold med henblik på at fremstille samspillet mellem miljø (natur) og værk (kultur).

Kilde: Galleri Image

Galleri Image

Vestergade 29
8000 Aarhus C

Tir-søn 13-17

Gratis entré

Kontakt

+45 86202429

Signe Klejs: Blown Away – A Butterfly Necropolis
13 sep 20193 nov 2019

Del

'Signe Klejs: Blown Away - A Butterfly Necropolis'

Facebook