Rúrí: Fragile Systems
29 okt 20165 feb 2017

Anbefalet under Det skal du se! uge 43
Med udstillingen Fragile Systems tager Rúrí afsæt i helt grundlæggende begreber og fænomener for den menneskelige eksistens som Balance, Relativitet, Tid og Miljø; tematikker der har været gennemgående i hele hendes kunstneriske virke. Med fire store værkgrupper Balance-Unbalanced, Future Cartography VII, Relativity og en samling af 32 billeder uden titel, sætter hun spørgsmålstegn ved rammerne for vores eksistens ved at minde os om, hvor skrøbelige og relative de personlige, miljømæssige og sociale systemer, som danner baggrunden for vores virkelighedsopfattelse egentlig er.

Unik mulighed for at opleve nyt værk
På udstillingen på Nordatlantens Brygge kan man opleve værket Balance-Unbalanced, der har været et årti undervejs. For Rúrí har bl.a. vægten en dyb symbolsk værdi, og hun har over en årrække indsamlet et stort antal vægte af forskellig form og oprindelse og fra forskellige historiske perioder, og nu samlet dem for første gang i én installation.

For Rúrí er vægten en metafor for den balance, som hun betragter som et helt centralt element i verden. Individuelt, socialt, politisk, økonomisk, miljømæssigt og kosmisk er der et ideal om ligevægt, som er efterstræbelsesværdigt: Individets stræben efter at opnå balance i krop, sjæl og sind; samfundets stræben efter økonomisk balance eller magtbalance; naturen, som holder sig selv i balance og vores solsystem, som er et system i komplet balance.

Rúrí sætter vægtene sammen med andre måleinstrumenter, så som ure, globusser, landkort og bøger og tillægger derved de konkrete måleenheder et metaforisk aspekt: ”For mig symboliserer måleinstrumenter, linealer, vægte, tidsmålere, undersøgelsesapparater og landmålingsudstyr alle sammen menneskets søgen efter en forståelse af sin eksistens.”

Udstillingens værker tilskynder os med andre ord til at tage stilling til vores måder at organisere og placere os selv i verden på og afslører systemernes relativitet og skrøbelighed.

Glokal miljøaktivist
Rúrí er på mange måder en aktivistisk kunstner og har et stærkt miljømæssigt engagement. Hendes arbejde kan betegnes som ”glokalt”, da hun beskæftiger sig med problemstillinger på lokalt niveau, som dog udspringer af og afspejles globalt.

I værket Future Cartography VII udfordrer hun os i forhold til tidens største globale udfordring og understreger menneskets magt til at ændre på naturen. Værket består af en række landkort, der baseret på videnskabeligt data, viser os udvalgte kystlinjer, som de vil se ud efter en havstigning som følge af den globale opvarmning.

Rúrí: Fragile Systems, detalje. Foto: Pétur Thomsen
Rúrí: Fragile Systems, detalje. Foto: Pétur Thomsen

Kunstneren som modvægt
Rúrí udstiller ubalancer. Hun betragter sig selv og sin kunst som en modvægt, der arbejder for at genoprette balancen ved at tvinge beskueren til at tage stilling til, hvor vi er på vej hen. Ved at vise os, at de systemer og prioriteter, der ligger til grund for vores samfundsorden ikke er absolutte, men relative, bliver Fragile Systems en opfordring til stillingtagen og handlen.

Læs mere om udstillingen her

Om Rúrí
Rúrí er født på Island i 1951. Hun har været aktiv kunstner siden 1970’erne og har efterhånden mere end 400 værker, performances, installationer og provokationer i bagagen. Hun er netop kendt for sin diversitet og for at udtrykke sig ved hjælp af mange forskellige medier, hvorfor hun konstant overrasker og fornyer sig. Siden 2003, hvor hun gjorde sig bemærket på Biennalen med værket Archive — Endangered waters, har hun udstillet over det meste af verden. Hun har senest besøgt Danmark i 2009, hvor hun deltog i gruppeudstillingen RETHINK Contemporary Art & Climate Change i Nikolaj Kunsthal.

Rúrí har altid været en aktivistisk kunstner og det sociale engagement har været en drivkraft i hendes karriere. Rúrís livsværk kan så at sige inddeles i kategorierne Identity, Time, Relativity, Cosmos og Environment, som dog alle kredser om det at være menneske i denne verden, og hvordan mennesket placerer sig selv i forhold til Kosmos.

Kilde: Nordatlantens Brygge

Nordatlantens Brygge

Strandgade 91
1401 København K

Man-fre 10-17
Lør-søn 12-17

Entré til udstillinger
Under 12 år: Gratis entré

Kontakt

+45 32833700

Rúrí: Fragile Systems
29 okt 20165 feb 2017

Del

'Rúrí: Fragile Systems'

Facebook