[ree-fleks]
11 aug 201816 sep 2018

KUNSTPAKHUSET præsenterer udstillingen [ree-fleks], hvor det tematiske omdrejningspunkt er begrebet spejling. Udstillingen præsenterer 8 samtidskunstnere der arbejder med forskellige medier og praksisser. De kommer omkring en række emner og ideer, som hos den enkelte kunstner er selve bevæggrunden for at virke og for at udtrykke sig.

Christina Augustesen: Colorspaces. Installationsview. Pressefoto

“Det er vores sigte med udstillingen, der både spejler noget og spejles i hinanden og af omgivelserne, at vise vores meget forskellige måder at opfatte spejlinger på, ved at reflektere og inddrage dem i forskellige kunstneriske greb. Alle kunstnere har i udstillingen [ree-fleks] arbejdet konkret med temaet spejlinger, hvorfor alle værker er nye”, fortæller udstillingens tre kuratorer Renate Borgen, Hanne Helms og Hanne Nielsen Kjærsgaard.

“Det er vores ambition at spejle forskellige følelser og begrebsverdener. Vi har arbejdet med både subjektet og objektet i denne proces, for derigennem at opnå Indsigt og genkendelighed. Vi har med hvert vores udgangspunkt søgt inspiration i naturen, byen, meditation og det levede liv for at beskrive dilemmaer i hurtighed, stemninge, magtbalancer, og tidens gang. På denne måde kommer gentagelse, misforståelse som agent for forståelse, tilpasning, forvrængning og relationer til udtryk i én stor rumlig refleksion. Alt sammen materialiseret i maleri på papir, lærred og mur samt tekstil, skulptur, installation og lysinstallation”, forklarer kuratorerne.

Spejling kan forstås som et fysisk begreb, såvel som i overført betydning. Det er i spændingsfeltet mellem disse to forståelser udstillingen [ree-fleks] tager sit afsæt. Det er flersidigheden af refleksionen og spejlingen kunstnerne ønsker at udfolde.

Kilde: KUNSTPAKHUSET

KUNSTPAKHUSET

Lille Torv 5
7430 Ikast

Tors-søn 12-16

Gratis entré

Kontakt

+45 23111019

Del

'[ree-fleks]'

Facebook