Ragna Bley & Inger Ekdahl
1 feb 202010 maj 2020

Ragna Bley är en ung målare som experimenterar med form och material, men också med tid och rum.Hennes ofta storskaliga målningar utgörs av organiska, föränderliga former där färg ger intryck av att flöda i alla riktningar. Måleriet laddas av en stor referensvärld, från personliga minnen och filosofiska reflektioner till referenser till science fiction-litteratur, naturvetenskap och biopolitik. Samtidigt låter det abstrakta formspråket betraktaren själv skala av dessa lager eller addera egna.

Ragna Bley: Utan titel (detalje), 2019.

För Malmö Konsthall gör Bley en utställning uppdelad i måleriserier. En helt ny verkserie består av dukar preparerade med olika typer av färgpigment som monteras utomhus på konsthallens innergård. Där tillåts vädrets makter bli en del av en föränderlig och okontrollerbar måleriprocess som ställs mot konstnärens egna, kontrollerade arbete innanför hallens skyddande väggar. Det här är Ragna Bleys första stora presentation i Sverige.

Inger Ekdahl var en av modernismens pionjärer i Sverige. I efterkrigstidens Paris kom hon tidigt i kontakt med inflytelserika konkretistiska konstnärskretsar som experimenterade med symmetri och geometriska former. Ekdahl lät sig först inspireras av spontanistiskt måleri men kom alltid att bära med sig dessa harmoniserande symmetrier och kom också att bli en mästare på att skapa dem. Hennes senare måleri kallade Ekdahl själv för ”systematiska kompositioner” eller harmonigram. Genom lek med ljus och geometri ger de upphov till såväl optiska tredimensionella effekter som förnimmelser av puls och rörelse.

I fokus för Malmö Konsthalls dubbelutställning står den abstrakta bildens utveckling. Inger Ekdahls rörelse från spontana expressionistiska experiment till minimalistiska mönster möter här Ragna Bleys verk som bokstavligen kommer att förändras framför våra ögon under utställningens gång.

Kilde: Malmö Konsthall

Malmö Konsthall

S:t Johannesgatan 7
SE-205 80 Malmö

Man-søn 11-17.

Gratis entré

Kontakt

+46 (0)40 34 60 00

Ragna Bley & Inger Ekdahl
1 feb 202010 maj 2020

Del

'Ragna Bley & Inger Ekdahl'

Facebook