Playful Dialogue in Time and Space
14 apr 201819 aug 2018

Anbefalet under Det skal du se! uge 15
Playful Dialogue in Time and Space former sig som en kunstnerisk dialog og leg mellem Holger Bunk (D/NL, f. 1954), Lars Ravn (DK/CHN, f. 1959), Tong Wang (CHN/S, f. 1962) og Helgi Thorgils Fridjónsson (ISL, f. 1953) og to kunstnere af den ældre generation. Hos den yngre generation på udstillingen, nu selv mellem 55 – 65 år, er der både masser af erfaring og en nysgerrighed og trang til at udfordre sig selv i nye konstellationer. De mødes igen og igen, når det er muligt, og lader deres kunst indgå i samspil med kollegernes. Materialemæssit er udstillingens knytte til papiret: Grafik eller tegning, udført med forskellige medier fra klassisk til digital tegning. Farverigt eller sort/hvide. Tegningen, der traditionelt ofte har været opfattet som et forarbejde til det, man forstod ved egentlige værker – oliemalerierne -, udgør på den aktuelle udstilling hovedmaterien.

Deres erfaring gør også, at disse kunstnere få dage før en åbning tør at binde an med udførelsen af ganske store værker skabt i fællesskab direkte ind i udstillingen, i tillæg til at de præsenterer individuelle værker. Billedet og den kunstneriske praksis er en ongoing proces og et åndedræt for den enkelte i denne gruppe, som slet ikke er en gruppe i den forstand, men mere en kreds af voksne legekammerater. Deres praksis er en måde at håndtere livet og verden på, der – som vederkvægende biprodukt – leverer en lang række skønne billedfortællinger til omverdenen, så man gennem disse værker mindes om, hvor mangfoldig verden er på alle planer.

Alle kunstnerne på udstillingen har det til fælles, at der i deres værker er motiviske holdepunkter, noget genkendeligt som betragteren kan ankre op ved og benytte som fikspunkt for sin forbindelse med billedet. De har altså, trods også deres forskelligheder, billedfortællingen – det narrative – som interessesammenfald.

Pressefoto

For Tong Wang er det dybt vedkommende at forene det bedste af kulturerne fra Østen og Vesten. Dertil rummer hans ofte syntetiske værker en dialog med for- og nutid. Som Wang har også Holger Bunk en malerisk tilgang til billedet, hvor nøje afstemte farver står som udtryk for det dybeste sjælelige mørke og det lyseste håb. Bunks billedfortællinger kredser ofte om mennesket i en eller anden form for limbo. Med sit virtuose personlige visuelle vokabularium bygger Lars Ravn sine billeder op i flere lag og skaber et fysisk og mentalt rum med masser af plads. Han eksperimenterer med nye billedformater i det kinesiske kulturmøde, der er intensiveret ved hans bosætning derude nu de seneste år. I Helgi Thorgils Fridjónssons unikke billedsprog af både genkendelige og fremmede væsener forener han stiliserede dyremotiver fra den nære natur med kunsthistoriens ikonografi og til dels fælleskendte fortællinger.

Danske J.F. Willumsen (Denmark, 1863-1958) skabte da han var midt i livet en række stærke grafiske arbejder, hvor han behandler emner som krig, folketyper og portrættet. Publikum vil se 29 grafiske værker af Willumsen på udstillingen. I den enorme understrøm af fortælle- og urkraft hos J.F. Willumsen finder de yngre kunstnere stor inspiration. Samtidig spejler de sig i Willumsens uforfærdede praksis og trang til – livet igennem – at erhverve sig nye kundskaber om kunstneriske udtryksmuligheder. Kinesiske Qi Baishi (China, 1864-1957) var kendt for en finurlig og legende stil i sine akvarelmalerier, som fornyede og bar traditionen i sig på samme tid. Som Willumsen, blev også Baishi meget gammel og stod i sin tid som en helt særegen figur på den kinesiske kunstscene. På udstillingen møder man Qi Baishi værk i en række reproduktioner.

Kulturminister Mette Bock åbner den ny udstilling Playful Dialogue in Time and Space på KunstCentret Silkeborg Bad lørdag den 14. april 2018 kl. 11.00.

Kilde: KunstCentret Silkeborg Bad

KunstCentret Silkeborg Bad

Gjessøvej 40
8600 Silkeborg

Tir-fre 12-16, lør-søn 11-17

Entré til udstillinger
Under 18 år: Gratis entré

Kontakt

+45 86816329

Playful Dialogue in Time and Space
14 apr 201819 aug 2018

Del

'Playful Dialogue in Time and Space'

Facebook