Peter Linde Busk & Numen/For Use
7 maj 20226 nov 2022

Numen: For Use, 2022. Foto: Mattias Givell.

Med kunstprojekterne i sommeren 2022 fremhæver Wanås Konst kunstnere, der driver forandring og materialeudvikling. I stedet for at henlede opmærksomheden på spørgsmål relateret til miljø og bæredygtighed som motiver, leder den danske kunstner Peter Linde Busk og designgruppen Numen / For Use efter bæredygtige alternativer i udførelsen af ​​deres arbejde.

Konstprojekt som driver förändring och materialutveckling
Årets stora konstprojekt lyfter fram konstnärer som driver förändring och materialutveckling. Snarare än att uppmärksamma oss på frågor kopplat till miljö och hållbarhet som motiv, söker den danske konstnären Peter Linde Buskoch designgruppen Numen/For Use efter hållbara alternativ i utförandet av sina arbeten. Wanås Konst presenterar PeterLinde Busks första utomhusskulptur. Motivet är pumpan, formen och ritualen som förknippas med Halloween intresserade Linde Busk, men i hans version blir den en vit skulptur med titeln Solaris, över 4 meter i diameter och stor som ett rum att gå in i. Det nyproducerade verket visas tillsammans med en utställning av hans målningar, reliefer, grafik och collage, från 2015 och framåt, som ger inblick i ett myllrande mångfasetterat konstnärskap som väckt internationell uppmärksamhet.

Materialutforskande är en central del av Linde Busks praktik och att använda skiftande processer och media tillsammans med lusten att ständigt lära nya ting är en drivkraft i arbetet med nya konstverk. I nära två år har han tagit fram recept, material och teknik för att göra skulpturen i pappersmassa, ett arbete kombinerat med ständigt närvarande konstnärliga gestaltningsfrågor. Han har valt bort traditionella material som brons och de vanliga ersättarna fiberglas eller epoxi-material som resin, de senare material som åldras dåligt och har plastens alla miljöproblem. Den bearbetade ytan känns igen från hans andra konstverk, han blandar det föreställande och det abstrakta, och ofta ses en eller flera karaktärer i centrum mot en förtätad, bearbetad bakgrund. Återkommande är även att tidigare verk och överblivet material återanvänds och letar sig in i nya konstverk som delar i en relief eller i fantastiska mosaiker komponerade av unika bitar i ett ständigt pågående kretslopp.

Numen/For Use är ett industridesignkollektiv som grundades av Nikola Radeljkovic, Sven Jonke och Christoph Katzler i Kroatien 1998. Gruppens har aktivt arbetat med att sudda ut barriären mellan design, arkitektur och scenografi och beskriver sina arbeten som en lekplats för testande av idéer i förhållande till olika uppgifter. På uppdrag av en koreograf gjorde de en installation av tejp som dokumenterade och förhöll sig till dansarna rörelse 2008. Sedan dess har de fortsatt att experimentera med tejp, rep och nät i svindlande former som sträcker sig i olika riktningar ut i rummet. Formen för installationen Tape Wanås, som skapats särskilt för Wanås Konst, är inte konstruerad digitalt i förväg utan bildas analogt genom görande på platsen och lockar både tanke och kropp till upptäckt. De spretande tejplinjerna i logbyggnaden från 1700-talet visar olika stadier av processen, i en del av installationen har formen bildat en tunnel att krypa in i och på en annan plats finns en öppning att titta upp igenom. Installationen är olika mycket bearbetad och ger inblick i processen och fortsätter utforskande av den gamla, katedralliknade byggnaden som utställningsrum. Tape Wanåsfortsätter ut ur byggnaden, genom lucka på gavel och till träden utanför.

Parallellt med en fascination över materialets möjligheter började gruppen arbeta för att hitta en hållbar ersättare till konventionell tejp och har under en 10-årsperiod gjort efterforskningar för att ta fram alternativ. Steg för steg, och i nära dialog med en tillverkare, har de utvecklat en biologisk nedbrytbar tejpvariant. Installationen på Wanås Konst som både fyller och sprider sig ut ur den 50 meter långa logbyggnaden är den andra med det nya materialet. Den första var på Garage Museum i Moskva 2019 som del av utställningen The Coming World: Ecology as the New Politics 2030 – 2100.

Kilde: Wanås Konst

Wanås Konst

Wanås Konst
Hässleholmsvägen, Vanås
289 90 Knislinge

Kunsthal, shop & café

Fra 6 maj: man-søn 10-17

Entré til skulpturpark og kunsthal
Voksne SEK 170
Pensionister & studerende SEK 150
Under 18 år og medlemmer af Wanås Konstklubb gratis

Kontakt

+46 (0)44–253 15 68

Peter Linde Busk & Numen/For Use
7 maj 20226 nov 2022

Del

'Peter Linde Busk & Numen/For Use'

Facebook