Peter Linde Busk: Hvem taler om sejr? At overstå er alt
4 mar 202320 aug 2023

Peter Linde Busk. Holstebro Kunstmuseum 2023. Pressefoto.

Anbefalet under Det skal du se! uge 9

Holstebro Kunstmuseum viste som det første museum herhjemme en solopræsentation med Peter Linde Busk (The Staging Area, 2013). Omdrejningspunktet for den aktuelle særudstilling er de seneste omtrent ti års produktion sammen med en større mængde helt nyproducerede værker. Fokus rettes hermed på Peter Linde Busks fuldmodne praksis og det aktuelle kunstneriske ståsted.

Især kredser udstillingen om en helt særlig, nyskabende genre af mosaikker og relieffer, som Peter Linde Busk frembringer nærmest udelukkende med tiloversblevne materialer fra tidligere værkproduktioner, heriblandt lærredsrester, kobbertryksplader og keramiske fragmenter. Der arbejdes med andre ord ud fra et dogme om, at alt skal recirkuleres; et genbrugsideal, der på én gang omhandler bæredygtighed, æstetisk benspænd og et ønske om at lade de forhåndenværende materialers iboende potentiale spille med i den kreative proces.

Tragikomik, dyb fortvivlelse og oprørsk humor

Eksistensens grundvilkår er blandt hovedtemaerne hos Peter Linde Busk. Hans billedunivers er befolket af tragikomiske skikkelser, der fremstilles med deformiteter og uskønne forvrængninger i afgrundslignende rum. I værkerne vokser der fortællinger frem om nederlag og dyb fortvivlelse. Men ikke sjældent slår stemningen over i bidende satire, spøgefuldhed eller oprørsk humor.

Gennem et uhyre tidskrævende arbejde bliver brudstykker omdannet til nye figurationer. Resultatet er værker med stor monumentalitet og kunstnerisk tyngde. Samtidig demonstrerer udstillingen til fulde, hvordan Linde Busks kunstneriske virke med stor konsekvens er kendetegnet ved tilbagevendende temaer og serielle billeddannelser. Mens der med mosaikkerne og reliefferne er indtruffet en væsentlig nyorientering hos kunstneren med en større kompleksitet og radikal stoflighed i udtrykket, konstateres det nemlig, hvordan de nyere værker i form af motiv- og materialeoverlejringer er i fortsat dialog med de ældre forlæg.

Går man på opdagelse i Peter Linde Busks store mosaikværker, mødes man af en overvældende rigdom af forskellige materialer og visuelle udtryk. Her er snirkler i keramik, glaserede sten, mønstrede træstykker og stumper af tekstil, der leder blikket på en lystvandring i værkernes varierende og kontrastfulde billedfelter.

Tilsammen danner de mange materialer ét nyt, organisk og frygtløst fabulerende billede.

Fortidens mestre møder samtiden

De kunsthistoriske referencer er talrige hos Peter Linde Busk, og han har især blik for moderne mestre i det 20. århundrede som James Ensor (1860-1949), Gustav Klimt (1862-1918), Georges Rouault (1871-1958) Paul Klee (1879-1940), Pablo Picasso (1881-1973) og Jean Dubuffet (1901-85). Blandt inspirationskilderne tæller også senmiddelalderligt ikonmaleri, ekspressionisme og Cobra samt en række delvist upåagtede traditioner i kunsthistorien, såsom folkekunst og sindslidendes kunst. Udtrykket er grotesk realistisk og skønhedssøgende på én og samme tid.

Herudaf opstår værker med en helt særegen sammensætning af figuration og ornamentik, hvor de detaljerige billedflader bygges op af minutiøst planlagte kompositioner, gentagelsesprægede mønstertegninger samt tilfældige spordannelser efter den kunstneriske arbejdsproces.

I værktitler og motivindhold refereres der ofte til populærkulturens fiktionsuniverser med deres nyfortolkninger af almenmenneskelige skæbnefortællinger, som de for eksempel udspiller sig i epokegørende amerikanske tv-serier som Deadwood og The Wire. Samt ikke mindst til verdenslitteraturen – især Shakespeare, Baudelaire og Rilke, hos hvem Peter Linde Busk låner udstillingens titel Hvem taler om sejr? At overstå er alt. Rilkes ord om at holde verdens elendighed ud er næppe blevet mindre aktuelle i nutidens tilværelseskamp.

Kilde: Holstebro Kunstmuseum.

Holstebro Kunstmuseum

Museumsvej 2A
7500 Holstebro

Tirs-fre 12-16
Lør-søn 11-17

Entré til udstillinger
Under 18 år: Gratis entré

Kontakt

+45 97424518

Peter Linde Busk: Hvem taler om sejr? At overstå er alt
4 mar 202320 aug 2023

Del

'Peter Linde Busk: Hvem taler om sejr? At overstå er alt'

Facebook