Peter Callesen: Inside Out
5 feb 20165 mar 2017

Mødet er forudsætningen for en levende dialog mellem mennesker og fylder stadig mere i det moderne arbejdsliv. Rammerne om mødet og måden, vi mødes på, spiller en betydelig rolle for mødets forløb. Dette er netop udgangspunktet for de mange forskellige kunstneriske installationer, som igennem 11 år har formet møderummet og mødesituationerne i Montanasalen i Kunstforeningen GL STRAND. Møderummet har i denne periode dannet ramme om udviklingsmøder, politiske møder, samtaler, procesmøder eller andre typer af møder, som de forskellige brugere har ønsket at lægge ‘ude af huset’ eller i en anderledes ramme.

Pressefoto

Forskellige kunstnere og designere inviteret af GL STRAND har forsøgt sig med nye fortolkninger af møderummets udformning og herigennem skabt nye former for møder. I 2016 er indretningen af Montanasalen formuleret af billedkunstneren Peter Callesen. Han har skabt en større, arkitektonisk og skulpturel installation, som både kommenterer på GL STRANDs historiske arkitektur samtidig med, at den forholder sig til rummets aktuelle brug i dag. Det undseelige hvide ark papir har i en årrække været udgangspunktet i Peter Callesens kunstneriske arbejde. Det har han ofte forvandlet gennem behændige udklip og udskæringer til scener for små eksistentielle begavelser. Peter Callesen har hermed slået sig fast som en mester inden for papirklip med værker, som gennemgående er udformet i det prosaiske materiale, det hvide A4 ark. Flere gange har Callesen udviklet monumentale værker i papir, der fungerer som lyriske og fortællende dialoger med eksisterende arkitektoniske elementer i forskellige rum. Og dette var baggrunden for at vælge ham som årets kunstner i Montanasalen.

Hvad der i Callesens nye installation, Inside Out, forekommer som fire ens, sprossevinduer i klassisk stil indrammet af hvidmalede træpaneler, er for de to vinduers vedkommende i virkeligheden en illusion udført i papir. I rummet har Callesen udført en spejling af væggen med de to vinduer mod Gl. Strand og på illusorisk vis udvidet rummets udsyn. Intallationen kan opleves som et kig ind i mødesituationens indre maskinrum med dets mange tandhjul i form af et væld af ord og fraser, som i papirvinduernes rudeindsatser optræder som fine skriblerier og udskæringer. Et udtryk, som gentager sig i to skulpturer, et mandshoved og en åben bog, der ligeledes indgår i Peter Callesens nye installation til Montanasalen.

“Vinduet er en velkendt ramme og metafor for udsyn, men også for indsigt. Titlen Inside Out refererer bl.a. til, at man umiddelbart ser ud af vinduerne, men også at blikket stoppes af vinduesrammernes tekstmotiver, som kaster blikket tilbage til en indre verden; til tankernes og ideernes verden – ligesom i Hammershøis malerier, hvor man heller ikke ser, hvad der befinder sig uden for vinduerne.” – Peter Callesen om sin installation.

Kilde: Kunstforeningen GL STRAND

Kunstforeningen GL STRAND

Gl. Strand 48
1202 København K

Tir-fre 11-18
Ons 11-20
Lør-søn 11-17

Entré til udstillinger
Under 16 år: Gratis entré

Kontakt

+45 3336 0260

Peter Callesen: Inside Out
5 feb 20165 mar 2017

Del

'Peter Callesen: Inside Out'

Facebook