Per-René Larsen: MINDER – Aktuelle glasværker af Per René Larsen
7 jun 201929 jun 2019

Udstillingen MINDER viser aktuelle glasværker af Per-René Larsen. Det er en fejring af glaskunstner Per-René Larsens 70-års fødselsdag d. 22. juni 2019. På udstillingen vises 10 nye arbejder i serien Easy Living – en serie af skulpturelle varmglasarbejder.

Per-René Larsen tilhører første generation af studioglaskunstnere i Danmark. Han er uddannet på Skolen for Brugskunst (nu KADK) i 1975 og derefter på den førende glasskole i Norden, Orrefors Glasskola (nu Riksglasskolan).

Per-René Larsen, low
Per-René Larsen, low

Med etableringen af Snoldelev Glasbrug Amba sammen med bl.a. Skak Snitker blev Per-René fra start en af de toneangivende frie kunstnere, der arbejder med glasset som materiale. Den eksperimenterende og undersøgende tilgang til glasset har været gennemgående i Per-Renés arbejde med glasset siden.

I 1984 etablerede han værkstedet ”Fanefjord Glas” på Møn, hvorfra han stadig arbejder. Han arbejder i tre spor: brugsglasset, der ud over at give smør på brødet også er en leg med funktion, det skulpturelle varmglas, ofte med udgangspunkt i ”vasen”, samt Land Art-installationer, hvor glassets optiske muligheder i dialog med omgivelserne undersøges. Alle tre spor behandles med lige stor omhu og dygtighed.

Per-René udfordrer hele tiden konventionerne og har ingen interesse i at indfri markedsforventninger eller løbe efter kunstens modeluner. Han er som en videnskabsmand, der forsker i sit materiales muligheder, og for ham er den udadvendte del af kunstnerlivet et nødvendigt onde.

Selv beskriver han i tekststykket ”Hvorfor varmt glas” de overvejelser og problematikker, der er i krydsfeltet mellem kunst og kunsthåndværk, således: Der er sket en polarisering inden for studioglas. På den ene side er der dem, der afviser at have noget som helst at gøre med det procesorienterede arbejde, og som stræber efter kunstnerisk legitimitet ved at koncentrere sig om kunstens etablerede sprog, som det kommer til udtryk i skulptur, installation osv. På den anden side er der dem, der ud fra rent æstetiske kriterier koncentrerer sig om at udfordre grænserne for det konventionelle kunsthåndværk, ofte uden at vove at indgyde deres værker med den skarphed, der virkelig kan flytte grænser. Jeg ser denne polarisering som et misforstået fokus på den aktuelle kontekst – i værste fald i en uærlig efterplapren. Et kunstnerisk udsagn kan ikke lade sig hæmme af, at verden ikke tager mediet alvorligt. På den anden side kan det procesorienterede arbejde med sin respekt for materialet indgyde et værk den stoflighed og poesi, som afvises af moderne kunst, men som er en afgørende forudsætning for vores mentale overlevelse.

Om glasserien Easy Living:
På udstillingen vises arbejder i serien Easy Living eller ”En parafrasering over det at rydde op blandt akkumuleret stof ”. Teknikken har Per-René arbejdet med de sidste fem år. Kort fortalt er værkerne glascollager, bestående af et mix af ældre værker og detaljer, samt særligt fremstillede glaselementer, der i en ny sammensmeltning og komposition fremstår som et nyt værk.

Resultatet er et ”Per-René-remix”. De klare glaskugler giver mindelser om brugsglasset, og i kombination med de ældre ”vase”-dele er referencerne til hans tidligere varmglasarbejder tydelige. Værkerne er i format som vaser og klassisk kunsthåndværk, der i skala tilhører hjemmets objekter. Ud over at trække på glassets historie refererer værkerne til Per-Renés snart fem årtiers arbejde med brugsglasset og skulpturelt glas. Collageteknikken er kompliceret. Der arbejdes direkte i det varme glas, og processen skal planlægges nøje. På trods af stor dygtighed og erfaring kan processen ikke styres 100 %, og den kræver åbenhed og samarbejde med materialet.

Ved at sample både sin egen og glassets historie bliver serien ”Easy Living” et nutidigt og aktuelt bud på samtidig glasskulptur. Materialet er udfordret til det yderste, referencerne er på plads, og resultatet er forbandet smukt og visuelt udfordrende.

Kilde: Officinet

Per-René Larsen: MINDER – Aktuelle glasværker af Per René Larsen
7 jun 201929 jun 2019

Del

'Per-René Larsen: MINDER – Aktuelle glasværker af Per René Larsen'

Facebook