Nils Corfitzen: METAMORFOSE
23 sep 202222 okt 2022

Niels Corfitzen: Metamorfose, 2022.

Det er en stærk, maskulin energi, som sanses i det umiddelbare møde med kunsten af Niels Corfitzen. Store lærreder. Dramatiske kompositioner. En stringent palet. Kraftfulde strøg. Man genkender Niels Corfitzens billeder, der skiller sig ud i tidens strøm. Figurative er de, men med en udførelse, der kontrastfyldt tillige trækker på det abstrakt-ekspressionistiske.

Kunstneren behersker den realistiske gengivelse. Det ses tydeligst i rækken af bestillingsportrætter med socialdemokraten Svend Auken og H.K.H. Kronprins Frederik fra henholdsvis 2008 og 2018 som de mest prominente eksempler. I de to ret forskellige fremstillinger ses samtidig, hvordan formsprog og udtryk over tid har undergået en betydelig forvandling. Såvel det grimme som det smukke rummes i et mere åbent og mindre kontrolleret billedsprog.

I dag sanses en dybere tilknytning til naturen, som allerede fra en tidlig alder spillede en integreret rolle i Niels Corfitzens tilværelse. Med muligheder for at rejse ud og opleve, med muligheden for at anlægge en smuk have og med nærværende fællesoplevelser i den allertætteste familie vokser et roligere åndedrag frem, sammen med en grundfæstet videnskabelig-filosofisk tilgang til universet.Motiverne dannes af en collage af indtryk. Naturen er bagtæppet i dag. Kulturen står centralt som forgrund, solistisk, men kun tilsyneladende sat i scene. Mennesker, Corfitzen har mødt, som har gjort indtryk ved deres fordybelse og åbenlyse bemestring af deres fag, glider ind i motiverne. Ikke som narrativer, men som elementer i kompositionen, der vokser frem af den maleriske proces. Menneskets sårbarhed sanses i de til tider melankolske indadvendte figurer. Omvendt møder vi det ultimative livsmod i nogle af billederne, hvor tyngdekraften synes ophævet, og følelsen af frihed lyser som det bedste guld ud af skikkelsen, der svæver på superkræfter.

Titlen “METAMORFOSE” er et generelt udtryk for et af de aspekter og mysterier som i høj grad betager Niels Corfitzen. Nemlig den forvandling, forandring eller transformation som naturen og dermed også mennesket gennemgår kontinuerligt, uden ophør. På trods af, at tilværelsen er gennemsyret af dette kosmiske kaos af forandringer, hersker der alligevel en konstant mængde energi, som binder universet sammen i et forunderligt mønster af ro og orden. Der råder en slags ustabil ligevægt. Den forplanter sig til betragteren gennem kunstnerens maleriske indsats.
SOM VAND … LÆNGSEL … LYST… UDLÆNGSEL … HJEMLÆNGSEL … TRØST

Kilde: Galleri Christoffter Egelund / tekst af Inge Schjødt

Galleri Christoffer Egelund

Bredgade 75
1260 København K

Ons-fre 15-18
Lør 12-16 og efter aftale

Gratis entré

Kontakt

+45 33939200

Nils Corfitzen: METAMORFOSE
23 sep 202222 okt 2022

Del

'Nils Corfitzen: METAMORFOSE'

Facebook