Nicola Verlato & Lorenzo Tonda: De Prospectiva Pingendi
4 maj 20233 jun 2023

Nicola Verlato: Cosmogony 6, 2023. Pressefoto, Gallery Poulsen.

Pressemeddelelse:

Gallery Poulsen præsenterer med stolthed De Prospectiva Pingendi af Nicola Verlato (IT) og Lorenzo Tonda (IT). Udstillingen er Nicola Verlatos fjerde udstilling hos Gallery Poulsen siden sin debut hos os i 2015. For Lorenzo Tonda vil det være første gang hans værker gæster Danmark og Gallery Poulsen. Udstillingen åbner nu på torsdag den 4. maj kl. 17.00 – 19.00 og løber indtil den 3. juni. Begge kunstnere vil være til stede ved ferniseringen torsdag og der inviteres til Artist Talk fredag den 5. maj (Store Bededag) kl. 14.00 hvor vi holder ekstraordinært åbent fra kl. 12.00 til 15.00.
Både Nicola Verlato og Lorenzo Tonda har taget turen fra Italien til København og vil være til stede ved ferniseringen, hvor der vil blive serveret Hveder som markering af at dette bliver den sidste Bededagsferie.

Med sig inviterer de to kunstnere os på en rejse igennem maleriets teknologiske udvikling. Fra det tidlige 1400-tals fascination af det lineære perspektiv, til vor tids teknologiafhængighed hvor grænsen mellem virtuel- og fysisk virkelighed langsomt men sikkert udviskes. Hermed eksemplificerer udstillingen i sin helhed, hvordan Verlato og Tonda benytter Italiens barokke og manieristiske malertraditioner til at formidle samtidige problematikker, følsomheder og narrativer, samt den moderne verdens ændrede eksistensvilkår.

Nicola Verlato har, med sine portrætteringer af den forvredne menneskekrop i detaljerige kompositioner, været en fast del af Gallery Poulsens, altid voksende, hold af hyperrealistiske malere igennem de sidste otte år, imens han sideløbende har udstillet i talrige museums- og galleriudstillinger verden over. Nu har Verlato inviteret sin assistent og elev Lorenzo Tonda til, at præsentere deres nye værker side om side i vores lokaler i Københavns Kødby, til hvad der utvivlsomt bliver en mesterklasse inden for figuration og italiensk malertradition. Naturligvis med et samtidsrelevant perspektiv. I sine nye værker, der indeholder olie- og akrylmalerier samt to skulpturer i resin, forholder Lorenzo Tonda sig til den moderne tidsalders eksistentielle dilemmaer, nærmere bestemt lysten, trangen og ikke mindst muligheden for ikke at lave noget. Om sine værkers tematik uddyber Tonda selv;

“When attempting to resolve the moral dilemma on the practice of ‘doing nothing’ we get stuck in the impossibility of defining the limits of it, struggling to understand whether it is a healthy practice or if it rather begins to fade into self-destruction. It is unclear what the man is observing on the display. Our judgment stops. His body and his posture tell us about him. Idleness is the time that is granted outside the Trade, which can be wasted or well used, it all depends on us…”
– Lorenzo Tonda, 2023

Tonda undersøger herved hvordan vores samtidige kommunikationsformer og ændrede eksistensvilkår fordrer lediggang og, ikke mindst, hvornår denne lediggang går fra at være en naturlig del af det moderne menneskes liv, til at være en selvdestruktiv praksis der har negative konsekvenser for vores forhold til vores medmennesker og i sidste ende, for vores samfund som helhed. Udover maleriet benytter Tonda også den 3D printede skulptur som udtryksform for sine kunstneriske overvejelser, og eksemplificerer hermed hvordan moderne teknologi kan indlemmes i praksissen af en kunstner, hvis inspiration og oeuvre er klassisk funderet.

Denne indlemmelse af teknologien i billedkunsten er også det altoverskyggende fokus i Nicola Verlatos igangværende værkserie The Merging Project, hvilken udstillingens nye værker også er en del af. I værkserien argumenterer Verlato for, at maleriet, qua vores ændrede levevilkår i kølvandet på de seneste års massive udvikling af nye digitale medier, har bevæget sig ind i en ny tidsalder, hvor dets relation til moderne teknologi er både essentiel og unægtelig. I løbet af disse års udvikling har vi langsomt og automatisk overført store dele af vores fysiske tilstedeværelse, relationer og oplevelser til virtuelle rum, en ny virkelighed der har affødt et modsat behov for at udvinde dele af den digitale verdens uendelige informationsstrøm og efterfølgende manifestere dem i vores håndgribelige verden. I denne overgang er maleriet og skulpturen særligt brugbare, fordi de besidder et transformativt potentiale der gør dem anvendelige både fysisk og digitalt.

Projektets overordnede arbejdsproces starter i den virkelige verden med blyantsskitser på papir, hvorigennem værket først udtænkes. Skitserne modelleres og gengives efterfølgende digitalt i en tredimensionel ’skulptur’ der giver form, lys og skygge til værket. Den digitale skulptur bruges i processens sidste del, som model for et oliemaleri der eksisterer og legemliggør værkets essens i den fysiske verden. Værket gennemgår herved to transformationer der funderer det ligeligt i den digitale og den fysiske virkelighed.
Med et stærkt fundament i barokke malerteknikker, kombineret med moderne teknologi, formidler udstillingens værker i samspil med hinanden de to virkeligheder hvori vores samtidige liv leves, og sætter dermed ord på den eksistentielle splittelse mellem to verdener som vi befinder os midt i.

Gallery Poulsen

Staldgade 32
1699 København V

Onsdag-Fredag: 10.00 – 17.30
Lørdag: 11.00 – 15.00

Gratis entré

Kontakt

+45 33339396

Nicola Verlato & Lorenzo Tonda: De Prospectiva Pingendi
4 maj 20233 jun 2023

Del

'Nicola Verlato & Lorenzo Tonda: De Prospectiva Pingendi'

Facebook