Museet/The Museum/المتحف
25 mar 201730 apr 2017

Ett museum för konst finns i nästan varje större stad i världen. Här samlas, förvaras, restaureras, bedrivs forskning – och här framvisas utvalda konstobjekt. När vi som besökare vistas innanför museets väggar instrueras vi hur vi skall agera. Vi rör oss sakta från rum till rum medan våra ögon fokuserar på det som presenteras. Att titta på det utställda är emellertid inte någon direkt och kontrollerbar upplevelse – vi tillför alltid våra personliga erfarenheter och fantasier till det vi ser. Därför är museet en plats som inte liknar någon annan.

Konstnärer ser ofta museet som den perfekta kontexten för ett konstverk. Det är dock ganska ofta med dubbla känslor man ser sitt verk nå sin ändstation: å ena sidan ett bevarande och en upphöjelse av konstnärens intentioner, å andra sidan ett slags slukhål – beroende på om verket visas eller förvisas till en lagertillvaro.

I vår samtid är museet i sig själv ett sammanhang för såväl teoretiker som curatorer och konstnärer. Museet behöver, för sin egen överlevnad, öppna upp för kritiska ögon som granskar dess förutsättningar och historia. Vad är egentligen ett museum och vilken roll spelar det i ett samhälle?

Visning av konstsamlingarna 1936. Foto: Okänd fotograf/Malmö Museer

Utställningen Muset/The Museum/المتحف manifesterar slutpunkten för ett samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Malmö Konstmuseum. Elva studenter har under läsåret 2016–17 genomgått en gestaltande såväl som teoretisk kurs som behandlat konstmuseet som kontext. Museets historia och ideologiska bakgrund, samt museet som ramverk för konstnärliga interventioner, är några av de områden som studerats närmare.

Varje deltagare har under kursen utvecklat projekt som växt fram i förhållande till Malmö Konstmuseums rum, samling, arkiv och forskning – i flera fall i nära samarbete med de som arbetar på museet. Ett par av konststudenterna har speciellt intresserat sig för utställningen Från 1500 till nu; hur denna permanenta presentation av konst- och stilhistorien växte fram och hur den sedan 1970-talet har förändrats. Museets databas, klassifikationssystem, relation till konstmarknaden och historier från institutionens liv bakom kulisserna är exempel på andra utgångspunkter. Några har valt att förhålla sig till specifika verk i samlingen, medan andra har undersökt museets utställningsarkitektur och olika egenskaper kopplade till museet som plats. Utställningen visas i F-rummet men gör också anspråk på andra rum på samma våningsplan: trapphallen, utställningen Från 1500 till nu och Skovgaardsalen.

Ledare för kursen och utställningens curatorer är Matts Leiderstam, professor Konsthögskolan i Malmö, och Cecilia Widenheim, chef Malmö Konstmuseum.

Medverkande:
Sebastião Borges
Axel Burendahl
Daniel Fleur
Martine Flor
Johanne Hestvold
Maxime Hourani
Eli Maria Lundgaard​
Emil Palmsköld
Joakim Sandqvist
Rasmus R Streith
Øystein Sølberg

Kilde: Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseum

Malmöhusvägen 6
SE-201 24 Malmö

Alle dage 10-17

Bemærk: Lukket midlertidigt pga. corona-restriktioner.

Entré til udstillinger
Under 19 år: Gratis

Kontakt

+46 (0)40 34 10 00

Museet/The Museum/المتحف
25 mar 201730 apr 2017

Del

'Museet/The Museum/المتحف'

Facebook