Migrantarbejdets økonomi – for retten til at arbejde
19 jan 201819 maj 2018

Den 19. januar inviterer CAMP / Center for Migrationspolitisk Kunst pressen og offentligheden til åbning af centrets nye udstilling Migrantarbejdets økonomi – for retten til at arbejde, som er en soloudstilling af det transnationale radiokollektiv The Bridge Radio. Kollektivet har lavet udstillingen i samarbejde med en gruppe på 12 personer, der har asylstatus, opholdstilladelse og et sted at bo i Sydeuropa, men som ofte ender med at bo på gaden i København i forsøget på at finde en eller anden form for arbejde. Sammen tegner de et billede af den udsatte tilværelse, som mange migrantarbejdere i Danmark frister, og skildrer deres kamp for rettigheder.

Udstillingen tager form som en stor lydinstallation med lydudsagn fra de 12 samarbejdspartnere ledsaget af grafiske værker. Når man lytter til deres udsagn, bliver det klart, at alle samarbejdspartnerne har fået asyl i Sydeuropa, men er blevet tvunget til at migrere nord for at søge arbejde på grund af den økonomiske krise og høj arbejdsløshed i Syd- og Østeuropa.

Deres asylstatus giver dem ret til at rejse inden for Schengen-zonen, f.eks. til Danmark på et turistvisum. Imidlertid får de hverken dansk arbejdstilladelse, adgang til sundhedsvæsenet eller sociale ydelser. Derfor er mange blevet tvunget til at leve som daglejere eller tjene til livets ophold ved at samle tomme dåser og flasker i gader og stræder, der indbringer 1–3 kr. i pant pr. flaske eller dåse.

Udstillingen blotlægger den racisme og politivold, som disse mennesker jævnligt udsættes for, og beskriver et liv uden social sikring. Men som The Bridge Radio skriver, giver brudstykkerne af samtaler “…også indblik i kampen for at organisere sig mod udbytningen af det udsatte men vigtige arbejde, som migranter udfører over hele Europa.”

Pressefoto

Migrantarbejdets økonomi – for retten til at arbejde viser samlet set, hvordan grænser ikke kun udelukker visse grupper af mennesker, men at de også genererer en voldelig form for inklusion, som underordner bestemte grupper af mennesker og skaber en arbejdskraft, der er underordnet (De Genova, 2013). Arbejdskraftens frie bevægelighed har altid været en central kampplads, idet én af de vigtigste måder, kapitalen udøver kontrol over arbejdskraften på, er ved at forsøge at tøjle og kanalisere dens færden og flugt (Mezzadra & Neilson, 2013).

Om The Bridge Radio
The Bridge Radio er et uafhængigt radiokollektiv bestående af såvel migranter som ikke-migranter. Vi producerer radio om migranters kampe, grænseregimet og menneskers bevægelighed. The Bridge Radio forsøger at støtte selvorganisering blandt mennesker, som lever uden europæisk statsborgerskab, og at skabe en bred gruppe af reportere. Med en kritisk tilgang til den herskende diskurs om asyl og migration tilstræber kollektivet at sprede information om nye udviklinger inden for asyl- og migrationsregimet og formidle historier om mennesker med migrationserfaringer samt om kampen for bevægelsesfrihed.

The Bridge Radio startede i 2015 som en protest imod EUs undertrykkende migrationsregime. I dag er grænse- og migrationstemaer synlige i den offentlige debat, men de præsenteres sjældent fra migranternes eller asylansøgernes eget perspektiv. Efter The Bridge Radios mening må vi aldrig fortie, hvad der sker ved EUs grænser og i detentionslejrene. Kun hvis vi hæver stemmen, kan vi skabe forandring.

Kilde: CAMP / Center for Migrationspolitisk Kunst

CAMP / Center for Migrationspolitisk Kunst

c/o Trampolinhuset
Thoravej 7, stuen
2400 København NV

Tir-ons, fre 13-18, lør 14-17, lukket sidste fre og lør i hver måned

Entré til udstillinger

Kontakt

+45 7214 0766

Migrantarbejdets økonomi – for retten til at arbejde
19 jan 201819 maj 2018

Del

'Migrantarbejdets økonomi – for retten til at arbejde'

Facebook