Meanwhile, in Time
16 jun 201716 jul 2017

Du indbydes hermed til åbningen af udstillingssted og researchplatform, Annual Reportt, i lokalet bag gulv-til-loft vinduet på Åboulevard 44.

Den nyopstartede platform, inviterer i denne anledning til åbningen af gruppeudstillingen Meanwhile, in Time. Udstillingen består af syv videoværker skabt af ni internationale kunstnere. Den 16 og 17 juni vises alle syv værker inde i Annual Reportt, samtidig. Værkerne italesætter på hver deres måde et tema om tid, og de vises i samtale med hinanden. Efterfølgende vil de skiftevis tone frem på forskellige skærme, i vinduet ud til gaden. Udstillingen udfolder sig på den måde over tid og er først hel når den sidste video har loopet færdig. Udstillingen vil køre nat og dag.

Meanwhile, in Time
Annual Reportts første udstilling Meanwhile, in Time, studerer fænomenet tid. De lydløse værker er, på trods af deres forskellige perspektiver, oprindelser og iagttagelser, sammenknyttet af en fælles interesse for visualiseringen og sprogliggørelsen af tid. Uden ord, men igennem kurateringen, aktiveres en form for kommunikation, der undersøger temaet.

Videoværkerne er skabt af kunstnere fra Danmark, USA, Holland, Rusland, Schweiz, Tyrkiet og Frankrig, og viser med forskelligt perspektiv, en tidens konsekvens: Dele af det vi oplever som tid og konsekvensen af, at vi bruger den til at orientere os. Således føres et kamera rundt i indersiden af en rund bygningskonstruktion, og når tilbage til startpunktet på præcist et minut. Vores cykliske tidsforståelses uundgåelige gentagelse påpeges.

I et andet værk udfører tre aktører mondæne aktiviteter som at have sex. Imens den ene, sammen med en hund, ses i real-time, arkiveres hvert frame af de to andre, så de opleves gennem tid, og billederne af deres kroppe skaber en arkitektur af deres handlingers spor.
 
Annual Reportt
Meanwhile, in Time, peger naturligt på dens ophav; på Annual Reportt. I overensstemmelse med deres første udstillings undersøgelse af mulige sproglige systemer der kan anvendes til at tale om tid som fænomen, er Annual Report skabt med ønske om undersøgelse af det interdisciplinære arbejde, med sproget som bindeled.

Med udgangspunkt i kunstens medierende egenskaber vil stedet facilitetere en kritisk diskurs som en platform der beskæftiger sig med forskellige discipliner indenfor kulturel produktion, for at aktivere potentialet imellem disse discipliner, og udforske de gråzonerne der eksisterer i deres perifere overlap. Platformen udvides på givne tidspunkter i forskellige retninger og ud i varierende formater som ad hoc laboratorium, med den hensigt at skabe en kritisk diskurs inden for den kulturelle produktion, samt at undersøge og tillade en forhandling af forskellige kunstneriske discipliners konventionelle definitioner.

Meanwhile, in Time. Pressefoto

Skaberne af projektet, Marie Grønkær, Martin Bek, Jacob Darfelt og Kristoffer Li, der sammen er Alexis Mark, kommer i naturlig forlængelse heraf, fra baggrunde der arbejder med forskellige kunstneriske forgreninger som ikke-adskilte størrelser. Imellem sig er de uddannet bl.a. fra Yale School of art, New Haven, og Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam.

I udstillingen Meanwhile, in Time deltager følgende kunstnere og designere: Ronja Andersen (DK/NL), Tim Enthoven (US/NL), Joshua Graver (US), Ayşe Köklü (TR/UK), Olof Olsson (DK), Sasha Portis (US), Clément Rouzaud (FR/CH), Maria Trenkel (CH), Olya Troitskaya (RU/UK).

Kilde: Annual Reportt

Del

'Meanwhile, in Time'

Facebook