Matt Saunders
10 jan 202015 feb 2020

Martin Asbæk Gallery byder velkommen til udstillingen Weaving af Matt Saunders. Ved at kombinere teknikker fra både maleratelieret og mørkekammeret frembringer den amerikanske kunstner karakteristiske, fotografiske tryk. Mennesker, isoleret i verdensfjerne omgivelser, præger værkerne, der sitrer af drømmende flygtighed og sløret intimitet. Helt ekstraordinært præsenterer Saunders i denne udstilling også oliemaleri på chiffon samt tegninger lavet med en helt ny teknik, hvor der anvendes fotokemi direkte på lysfølsomt papir.

Matt Saunders: Jane (Jeans), 2019, oil on chiffon, 126 x 152 cm.

Matt Saunders’ printede værker opstår som en syntese af fotografi og maleri. De fotografiske print er lavet uden kamera, men ved at lave malerier som negativer. Han maler således det modsatte af det, han ønsker. Med brug af denne ekstraordinære teknik, hvor unikke værker frembringes ved at lade lys skinne gennem påmalede materialer, er maleriet ikke slutproduktet, men i stedet et middel derhenimod, som giver motivet endnu en dimension.

Processen er en dialog mellem fotografi og maleri – en vekselvirkning, hvor det ene opstår i kraft af det andet. Transformationen fra ét medie til et andet medfører, at kontrollen slippes for en stund, og i dette øjeblik er værket modtageligt for at blive præget af tilfældigheder. Udtrykket får et naturligt præg, og diverse uregelmæssigheder, småfejl og udviskede konturer, som den organiske oversættelse bevirker, er med til at indlejre en sanselighed, der ikke fandtes før.

Det er et afgørende element for Matt Saunders, at der er en vis grad af uvished i tilblivelsesprocessen. Forvrængningen af figuren tilfører nemlig en uafsluttethed til billedet. Udtrykket forandres radikalt i forhold til det oprindelige materiale i denne kopi af kopien. Fluktuerende mellem det abstrakte og det figurative kommer motivet til syne i glimt, og i værket fremtoner en forladt skikkelse i en udefinerbar situation. Det gennemstrømmende lys, som menneskerne er badet i, vækker genkald af røntgenbilleders illuminerede tomrum, og selvom hvert værk indeholder fragmenter af et narrativ, er vi hensat i det uvisse. Ofte er det vigtigt for vores erkendelse af verden at se tingene på en anden måde, end vi er vante til, og det muliggøres af den ekspressive omformulering, som det er at fremkalde billeder gennem et maleri; perceptionen omkalibreres, og hidtil ubekendte aspekter kommer til syne.

Kilde: Martin Asbæk Gallery

Martin Asbæk Gallery

Bredgade 23
1260 København K

Tir-fre 11-18
Lør 11-16

Gratis entré

Kontakt

+45 3315 4045

Matt Saunders
10 jan 202015 feb 2020

Del

'Matt Saunders'

Facebook