Mark Dion: Wunderkammer 2 – mirabilia
5 okt 20198 mar 2020

Anbefalet under Det skal du se! i uge 40

Forestil dig et forundringsrum med værker installeret i en dunkel, labyrintisk arkitektur, hvor der venter overraskelser omkring hvert et hjørne – en oplevelse, som pirrer vores nysgerrighed, appellerer direkte til sanseapparatet og vores bestandige søgen efter nye erkendelser. Omtrent sådan er det at træde ind i Mark Dions soloudstilling på Esbjerg Kunstmuseum, der fremstår som en totalinstallation – som ét samlet wunderkammer, der bl.a. indeholder et erindringshus og et kæmpestort fluorescerende vægmaleri med gengivelser af flyvende væsner fra de seneste 300 millioner år.

Mark Dion: 300 Million Years of Flying, (2015-) 2019. Foto: Courtesy Mark Dion og fotograf Otto Saxinger.

I sin kunstneriske praksis undersøger Mark Dion, hvordan dominerende ideologier og samfundsinstitutioner former vores forståelse af historien og naturen – af vores viden om den verden, vi lever i. Med sin kunst åbner han ikke alene vores øjne for den måde, vi (mis)bruger naturen på, men han får os også til at se det smukke og forundringsfulde i helt almindelige og tilsyneladende banale hverdagsobjekter. Det sker fx i An Archaeology of Lost Objects, hvor kasserede og tabte genstande får ny betydning og museal værdi eller i Memory Box, hvor ophobede æsker og dåser, fyldt med nips og gamle småting, der engang har tjent et formål, nu vækker minder og som en form for erindringsgenerator får os til at fremkalde vores egne indre billeder.

Med sine værker udfordrer Dion på den måde gængse hierarkier og vedtagne normer for, hvordan man indsamler, kategoriserer og præsenterer kunst og andre genstande. Således rækker hans egen måde at skabe kunst på også langt ud over de enkelte værker, idet de altid allerede indeholder forbindelser til de sammenhænge, de udstilles eller griber ind i, samtidig med at de rejser grundlæggende spørgsmål om, hvorfor den moderne museumsinstitution er organiseret, som den er. Mark Dion udfordrer bevidst den ellers så knæsatte skelnen mellem det objektive og rationelle på den ene side og det subjektive og irrationelle på den anden.

Hans spektakulære installationer er ofte modelleret efter 1500- og 1600-tallets wunderkamre, der historisk set er forløbere for vore dages museer. Wunderkammeret udgjorde en encyklopædisk samling af objekter, etnografika, kunst og kuriositeter, der endnu ikke var kategoriserede efter de faggrænser og inddelingsprincipper, som siden blev defineret. Men i stedet for naturens elementer og faktiske præparater er det i Dions wunderkammer menneskets gengivelser og opfattelser af dem, vi præsenteres for. I hans kunstneriske univers, der er spændt ud mellem poler som liv og død, vækkes vores forundring på ny samtidig med, at vores angst for og begær efter at forestille os scenarier for fremtiden får form – forsonende nok med et humoristisk tvist.

Udstillingens værker er udvalgt og kurateret i et nært samarbejde med Mark Dion. Mirabilia er den anden udstilling i en serie af tre wunderkamre, som Esbjerg Kunstmuseum realiserer mellem 2018 og 2021.

Kilde: Esbjerg Kunstmuseum

Esbjerg Kunstmuseum

Havnegade 20
6700 Esbjerg

Tir-søn 10-16

fra juli: dagligt 10-16

Entré til udstillinger

Kontakt

+45 75130211

Mark Dion: Wunderkammer 2 – mirabilia
5 okt 20198 mar 2020

Del

'Mark Dion: Wunderkammer 2 – mirabilia'

Facebook