Louise Hindsgavl: Becoming Undone
6 apr 201918 maj 2019

Pressefoto.
Pressefoto.

Tiden siden den første udstilling hos Hans Alf Gallery, Faste Forestillinger i 2017, har budt på adskillige kunstneriske højdepunkter for Louise Hindsgavl. Sidste år blev hun tildelt Anne Marie Telmanyis prestigefulde hæderslegat på 100.000 kroner (sammen med bl.a. Sophie Dupont og Trine Søndergaard), Ny Carlsbergfondet donerede seks værker til det velrenommerede franske Musée des Arts Decoratif, og Hindsgavl leverede et ikke uvæsentligt bidrag til Wunderkammer på Esbjerg Kunstmuseum, der blev præmieret med Bikubenfondens Udstillingsprisen Vision og en check på 3 millioner. I den sønderjyske porcelænsekvilibrists nye udstilling, Becoming Undone, spiller temaer som opløsning, transformation og tilblivelse en central rolle. Det er gennem transformationen, at noget nyt bliver til, men det er samtidig hér, at det eksisterende forgår.

Med fokus på det øjeblik, hvor selve forandringen finder sted, søger Hindsgavl at vise, at opløsning i sig selv er en uomtvistelig del af al menneskelig udvikling – en udvikling hun igennem sin udstilling søger at anskueliggøre. Om opløsning som tematisk fokus siger Hindsgavl: “Larven går til grunde for, at sommerfuglen kan blive en realitet. Der indgår dog hverken larver eller sommerfugle iværkerne: Her er det individer, der undergår en forvandling. Denne forvandling kan være bevidst eller ubevidst, kontrolleret eller ukontrolleret, men individet gennemlever en transformation fra ét stadie til et andet.”

‘Undone’ er det konkrete udviklingstrin, værkerne befinder sig på. Med en motivverden præget af kaos og opløsning fremhæver kunstneren den uforudsigelige periode, som ganske vist er ubehagelig at befinde sig i, men som samtidig rummer kimen til alt fremtidigt. Det er på netop dette utrygge stadie, hvor udviklingen finder sted, at alt endnu er uforløst og derfor stadig muligt.

Med sine sirlige og præcise porcelænsfigurer formidler Hindsgavl det utæmmede, det dyriske, det uciviliserede. Det er denne kontrastfyldte sammenstilling af form og indhold, af udtryk og fortælling, som er så eksemplarisk for hendes arbejde; en iboende spænding i selve værket, der kommer til udtryk når urovækkende, fabellignende scenarier udspiller sig i det kultiverede, næsten småborgerlige porcelæn. Igennem de tematisk mørke fremstillinger, der præges af erotik, humor og tvetydighed, forsøger Hindsgavl at demonstrere, hvordan udvikling også rummer afvikling, hvordan glæde også rummer sorg, og lysten smerte, og hun beviser med Becoming Undone endnu engang, hvorfor hun betragtes som én af de væsentligste keramikere på den danske kunstscene.
Kilde: Hans Alf Gallery

Hans Alf Gallery

Holbergsgade 8
1057 København K

Tir-fre 13-18
Lør 12-15 og efter aftale
Lukket unge 18

Gratis entré

Kontakt

+45 3316 2232

Louise Hindsgavl: Becoming Undone
6 apr 201918 maj 2019

Del

'Louise Hindsgavl: Becoming Undone'

Facebook