Lotte Lind: Omsorgens besværlige væsen
8 maj 202129 maj 2021

Pressefoto.

Lotte Lind er optaget af kroppen, dens mikroorganismer og de systemer, den består af. Celler, membraner og bakterier forstørres op i et metaforisk formssprog, for at få adgang til at studere og forstå de mekanismer, vi består af. Med udgangspunkt i parasitten, symbiosen og omsorgsprincippet stiller Lind spørgsmålstegn ved de gældende samfundsmæssige strukturer, magthierarkier og binær tænkning, mens hun samtidig insisterer på, at betragte sårbarhed som en styrke.

Begrebet ‘omsorg’ kommer fra det tyske ‘sorge’, der kan oversættes med ‘bekymring’. Det, at drage omsorg for nogen eller noget, kræver en nærværende og ansvarsfuld relation, og omsorgens kompleksitet kræver, at vi bliver i besværet. Indenfor feministisk care-teori udgør omsorgen et opgør med patriarkatets magtstrukturer, hvor det at drage omsorg for noget punkterer dets indlejrede hierarkier. Ved at udfordre og besværliggøre den gængse tænkning om værdisætning i vor tids neoliberale og individorienterede ideologier via omsorgsprincippet, udnyttes det indlejrede potientiale for kritisk og transformativ refleksion.

I en installation, der kobler keramik, tekstil og fotografiske teknikker, stiller Lotte Lind skarpt på omsorgens kønnede historie og på, hvordan netop dens oplevede feminine egenskaber skaber negative konnotationer. Er det en skyggeside af omsorgen selv, når den bliver parasitisk og omklamrende overfor individet? Og hvad sker der med magthierarkier når omsorg bliver afvæbnende?

Kilde: OK Corral

OK Corral

Rolighedsvej 9
1958 Frederiksberg

Ons-lør 13–17

Gratis entré

Kontakt

okcorralexhibit@gmail.com

Lotte Lind: Omsorgens besværlige væsen
8 maj 202129 maj 2021

Del

'Lotte Lind: Omsorgens besværlige væsen'

Facebook