Afgang 2019: Kulturelle sammenstød og nedbrydning af tabuer
24 maj 20192 jun 2019

Britta Mahnecke. Århus Kunstakademi. Pressefoto.
Britta Mahnecke. Århus Kunstakademi. Pressefoto.

De otte afgangsstuderende fra Afgang 2019 på Århus Kunstakademi tager blandt andet livtag på tematikker som kulturelle og religiøse sammenstød, tabuer samt det grimme og smukke i industrielle objekter.

Et mangfoldigt udvalg af materialer har været i spil til dette års afgangsudstilling. De otte afgangsstuderende har blandt andet arbejdet med tegning, maleri, linoleumstryk, perler, foto, video og forskellige beklædningsgenstande. Disse forskelligartede materialer og bearbejdning heraf skaber rammen om en spændende og vedkommende udstilling.

Udstillingen opholder sig blandt andet ved spørgsmål om kropslige oplevelser af farvesammensætninger og af harmoni eller disharmoni i maleriet. Den æstetiske definition af det klassiske stilleben bliver belyst i et samtidigt skær, mens arkitekturens væsen og iscenesættelse af det tomme rum undersøges med blandt andet fotoet som medie.

Missionen fuldført?
Paarma Brandt har i sin installation fortolket sammenstødet mellem den kristne tro og den grønlandske åndetro. Med afsæt i den dansk-grønlandske kolonihistorie bearbejder hun det, hun kalder det konstante kompromis, som mange grønlændere lever i; et kompromis mellem de traditionelle grønlandske og danske traditioner. Brandts installation Missionen fuldført? består af en præstekjole, en grønlandsk perlekæde og en video.

338 skridt
Fordom, skam og tabu er ord, som ofte knytter sig til selvmord. Helle Bjørnebo Neidhardt ønsker, med sit afgangsprojekt, at sætte fokus på netop selvmord og de tabuer, som er forbundet hermed. Neidhardts værk 338 skridt består af en fotoserie, en video samt seks ligskjorter. De enkelte dele af værket bliver tilsammen en skildring af den selvvalgte død, som fordrer refleksion og et mere nuanceret syn på døden.

Konstruktioner
Britta Mahneckes værker er en formundersøgelse af industrielle og tekniske objekter, som er designet alene ud fra en funktionel forståelse. Undersøgelsen tager afsæt i en fascination af objekternes form og en antagelse om, at objekter, som udelukkende er skabt med funktionaliteten som endemål, både har en iboende grimhed og skønhed. Mahneckes værk Konstruktioner består af en række linoleumstryk og en artist book.

Faktuelt om udstillingerne
Kunstnerne i Afgang 2019: Anne-Mette Tange Veien, Behnaz Assefy, Britta Mahnecke, Helle Bjørnebo Neidhardt, Lotte Neupart, Manja Haimes, Paarma Olsvig Brandt og Suzanne Stokholm.

Fernisering d. 23. maj 2019 kl. 15.00-18.00 med åbningstale ved billedkunstner Peter Land.
Åbningstider Afgang 2019: 24. maj – 2. juni kl. 11.00-17.00
Yderligere informationer om udstillingen kan findes på aaka.dk.

Lidt om Århus Kunstakademi
Århus Kunstakademi er et åbent kunstakademi beliggende midt i Aarhus, som tilbyder en række billedkunstneriske kurser samt en 4-årig åben uddannelse. Akademiet har i mere end 50 år været et kunstnerisk samlingssted for alle, som vil fordybe sig i og udfordres af det billedkunstneriske felt.

Kilde: Århus Kunstakademi

​Århus Kunstakademi

Vestergade 29
8000 Århus C

Kontakt

+45 86138144

Afgang 2019: Kulturelle sammenstød og nedbrydning af tabuer
24 maj 20192 jun 2019
Kurator

Del

'Afgang 2019: Kulturelle sammenstød og nedbrydning af tabuer'

Facebook