Anna Strand: Konversation med I
6 feb 201619 mar 2016

I den nye serie Konversation med I, som nu vises hos Peter Lav Gallery, udforsker Anna Strand sin interesse for samlere og deres samlinger. Der findes måske, mener hun, flere sammenhænge mellem at fotografere og samle. Begge dele kan for eksempel forstås som et forsøg på at beherske små eller store områder af tilværelsen og samtidig påvirke og forskyde den.

Anna Strand: Time period, eaten, archived #1, 2015. Pressefoto
Anna Strand: Time period, eaten, archived #1, 2015. Pressefoto

Med Anna Strands egne ord:
”För flera år sedan hörde jag av en slump talas om den påstådda samlaren ”I” via gemensamma bekanta och kontaktade henne efter en tids tvekan för att fråga om jag fick titta på de omtalade samlingarna i hennes hem. Hon svarade att jag gärna fick komma över på en kopp te och se vad jag kunde göra av det. Vi inledde därmed, med utgångspunkt från utvalda samlingar och objekt, ett samtal som pågått i snart tre år. Jag har med tiden förstått att det egentligen inte är objekten i sig som intresserar mig, utan de värden och berättelser ”I” eller jag själv kopplat till dem. I vissa fall förstår jag ”I”s samlande som ett ställningstagande mot normer om skönhet och kroppsliga ideal. Andra gånger laddas objekten genom att jag läser dem som rester efter och påminnelser om rituella handlingar som ”I” genomfört exempelvis för att upphäva ett av henne upplevt underläge eller tidens framfart. ”I” samlar och jag samlar på ”I” genom att dokumentera de av hennes samlingar som avslöjar något om henne och som samtidigt väcker något, kanske igenkänning, hos mig. Mitt samlade verk Konversation med I blir på en nivå ett slags dubbelporträtt som speglar såväl avbildandets och urvalets svårigheter som dess möjligheter.”

Kilde: Peter Lav Gallery

Kontakt

+45 28802398

Anna Strand: Konversation med I
6 feb 201619 mar 2016

Del

'Anna Strand: Konversation med I'

Facebook