Kirsten Dufour og Finn Thybo: Toget er kørt. Fortid-nutid-fremtid
14 jan 202219 feb 2022

Pressefoto: Banja Rathnov og Clausens Kunsthandel

Kunstrummet er i dag et demokratisk åbent rum. Et rum hvor forhandlingen af virkeligheds-forståelser står centralt. I de senere år hvor klimaet for alvor er kommet på dagsordenen ses det hvordan kunstens rum bliver et sted, hvor fremtiden og klimaspørgsmålet er i centrum. Naturen har selvfølgelig altid været i kunsten. Dét, der er på færde nu, handler imidlertid om menneskets forhold til og ansvar for naturen og klimaet. Kort sagt, at der skal ske noget nu.

Kunstnerne Finn Thybo Andersen og Kirsten Dufours udstilling Toget er kørt. Fortid-nutid-fremtid har som udgangspunkt deres fokus rettet mod de truede dyr. En følge af menneskets indgriben i en orden som har vist sig at være afgørende både på landjorden og i havene. De to kunstnere har valgt med udgangspunkt i Rødlisten nogle truede dyrearter, og med skriften, navnene og poesien har de skabt en række grafiske værker. Det er billeder, der ved at benævne arterne, er med til at synliggøre deres eksistens og betydning, og til at påpege at disse arters overlevelsesbetingelser er yderst skrøbelige. Her er kun valgt et lille udsnit, men alvoren er klar.

De to billedkunstnere har gennem årene haft fokus på dels værker i kunstrummet med billeder og installationer, og dels arbejdet med sociale processer og egentlig solidaritetsarbejde. De har afsøgt grænserne for ”det kunstneriske” og de har udfordret og undersøgt forholdet mellem kunsten og livet.

Både Kirsten Dufour og Finn Thybo Andersen har gennem årene været vidt omkring, men der er alligevel en klar linje i deres arbejde. Og ikke mindst deres arbejde med det fælles menneskelige. Som der står et sted i et lille katalog til en udstilling af Kirsten Dufour: Hjertelyden og dens monotone rytme erindrer om noget fælles, noget universelt. Kunsten erindrer også om noget fælles, noget universelt – den er samfundets hjertelyd, dens puls.
– Mette Sterup-Hansen

Kilde: Banja Rathnov Galleri og Clausens Kunsthandel

 

Banja Rathnov Galleri og Clausens Kunsthandel

Studiestræde 14, 1. sal
1455 København K

Tir-fre 11-17
Lør 11-15

Gratis entré

Kontakt

+45 3011 0132

Kirsten Dufour og Finn Thybo: Toget er kørt. Fortid-nutid-fremtid
14 jan 202219 feb 2022

Del

'Kirsten Dufour og Finn Thybo: Toget er kørt. Fortid-nutid-fremtid'

Facebook