Kathrine Ærtebjerg, Anna Fro Vodder & Sonja Ferlov: Sindets Struktur
11 jun 202015 aug 2020

Anbefalet under Det skal du se! i uge 25

Udstillingen, Sindets Struktur, kan ses som et kunstnerisk og spirituelt slægtskab på tværs af tid, og viser hvordan kunstnerne arbejder med beslægtede ideer og intentioner trods tidens foranderlighed.

Installationsfoto: Jan Søndergaard

At se og at høre Sonja Ferlov Mancoba tale om sine værker på film – dedikeret og kompromisløst – inspirerede Kathrine Ærtebjerg til at kuratere denne udstilling, som er blevet til i samarbejde med Anna Fro Vodder og gallerist Mikael Andersen. Udstillingen består af malerier, papirarbejder, skulpturer og objekter, og alle tre kunstnere er repræsenteret i flere medier. De forskellige mediers møder og sammenstillingerne af de tre kunstnernes værker, er en af hjørnestene i Kathrine Ærtebjergs kuratoriske fokus. Udstillingen er blevet til i en lyst til at forbinde kunstværker på tværs af tid. Den fremviser et åndsslægtskab, som handler om en dyb respekt for det fællesmenneskelige sprog, som billedkunsten er.

Fællesskabet mellem mennesker var helt centralt og nærmest spirituelt for Sonja Ferlov Mancoba, og mange af hendes skulpturer, fx L’ arche, viser denne optagethed. Interessen for det spirituelle og det fællesmenneskelige ses også i hendes undersøgelse af afrikansk kultur, fx shamanisme og masker. Spørgsmålet om, hvordan energi eller liv overføres fra kunstneren til materialet i selve den kunstneriske proces, optog Sonja Ferlov Mancoba, såvel som det i dag optager Anna Fro Vodder og Kathrine Ærtebjerg.

Tematikker som det banale, det impulsive og det ubevidste var elementer i Cobra-bevægelsen, og i Surrealismen stod en optagethed af at belyse det ubevidste centralt. Begge bevægelser havde Sonja Ferlov Mancoba et tilhørsforhold til. De tre kunstnere på udstillingen er drevet af at undersøge komponenterne i det menneskelige væsen og arbejder herunder bevidst med at belyse elementer fra det ubevidste. For alle tre kunstnere gælder det, at de er optaget af forholdet mellem sind, krop og materiale. De undersøger kunstens potentiale som rum for spiritualitet og menneskelige erfaringer.

På forskellig vis tager kunstnerne på udstillingen grundlæggende livtag med, hvordan man kan skabe en form, et billede med afsæt i disse erfaringer.

Sindets Struktur er titlen på en af Sonjas Ferlov Mancobas skulpturer – en titel der er sigende for alle tre kunstneres arbejdsfelt.

Galerie Mikael Andersen

Bredgade 63
1260 København K

Tir–fre 12-18

Gratis entré

Kontakt

+45 33330512

Kathrine Ærtebjerg, Anna Fro Vodder & Sonja Ferlov: Sindets Struktur
11 jun 202015 aug 2020

Del

'Kathrine Ærtebjerg, Anna Fro Vodder & Sonja Ferlov: Sindets Struktur'

Facebook